Varhaiskasvatukseen: Lue lapselle

Lue lapselle -hankkeen tavoitteena on innostaa pienten lasten vanhempia lukemaan ääneen lapsille ja valistaa heitä lapselle lukemisen tärkeydestä. Säännöllisesti ääneen lukemalla kehittää lapsen sanavarastoa, tukee emotionaalista kehitystä ja vaikuttaa ratkaisevasti lapsen tulevaan koulumenestykseen ja lukutaitoon.

Pohja lukemiskulttuurille ja lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevin nimenomaan ennen kuin lapsi itse osaa lukea. Lue lapselle -hankkeen myötä haluamme tarjota faktatietoa vanhemmille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Jaamme tietoa ja kirjavinkkejä, joita voi hyödyntää niin kotona kuin vaikkapa päiväkodissakin.

Lue lapselle -hankkeen on toteuttanut tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva työryhmä. Lastenkirjallisuuden tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen, kirjailija Kari Levola sekä runoilija Hannele Huovi ovat toimineet hankkeen asiantuntijoina. Lisätietoa lapselle lukemisesta ja lapsen ja aikuisen vuorovaikutusta koskevaa tutkimustietoa löytyy muun muassa Päivi Heikkilä-Halttusen kirjoittamasta lasten kirjallisuuskasvatuksen oppaasta Lue lapselle!

Lue lapselle –opas ja nettisivusto neuvoo ja tukee kaikkia perheitä lukuharrastuksessa sosiaalisesta, kielellisestä ja taloudellisesta taustasta riippumatta. Vain vanhempien valistaminen takaa lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet olla osallisia kirjalliseen kulttuuriin ja kehittyä lukijoina. Perheiden valistustyöllä voidaan vaikuttaa myös siihen, ettei heikko lukutaito periydy vanhemmalta lapselle. Lue lapselle -verkkosivuille kokoamme faktaa ääneen lukemisen tärkeydestä ja annamme lukuvinkkejä eri-ikäisille lapsille. Verkkosivuilta löytyy myös loruja ja runoja ääneen luettavaksi.

Lue lapselle -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lukukeskus, WSOY:n kirjallisuussäätiö ja Svenska Kulturfonden.

Lue lisää www.luelapselle.fi