Läsveckan firar läsning

Läsveckan är ett årligen återkommande evenemang som Läscentrum ordnar. Bibliotek och skolor runtom i Finland firar läsning med olika jippon och evenemang, författarbesök och förlängd öppethållningstid. Under Läsveckan erbjuder Läscentrum bland annat gratis material, fakta om läsning och uppmuntrar till olika program. Läs på Läsveckans webbplats

VerksamhetLäs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets läskunnighet och skolframgång. Grunden för läskunnigheten och läskulturen läggs under småbarnsåren. Hemmet har stor betydelse för barnets läsvanor: Finns det böcker i hemmet, värdesätter man läsning och ingår besök på bibliotek i familjens vardag? Läs mer


Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora Läsäventyret

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens Finland. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela jubileumsåret. Läs mer