Organisationer på det litterära fältet lyfter fram läskunnigheten som valtema

Organisationer på det litterära fältet kräver att de kandidater som ställer upp i riksdagsvalet tar ställning till läskunnighetsfrågor och hur läskunnigheten ska utvecklas. Läs mer


Barnrådgivningarna delar ut en läsgåva vid rådgivningsbesöket – Finska Kulturfonden stöder tidig läsning med mer än en miljon euro

Alla barn som föds åren 2019−2021 får en läsväska när de besöker barnrådgivningen. En läsgåva till barnet strävar till att öka högläsningen i småbarnsfamiljer, och inspirera till gemensamma lässtunder redan från barnets första tid. Läs mer


Läsrörelsen i skolan

Skolkampanjen Läsrörelsen för ut läsupplevelser till skolor och daghem runtom i Finland. Läs mer


Meddelande: Inget ersätter den första läsningen

Fem fakta om barns och ungas läsning. Aktuell forskning om barns och ungas läsning och läskompetens. Läs mer


Fem fakta om barns och ungdomars läsning

Aktuell forsknings om barns och ungdomars läsning och läskompetens. Läs mer


Verksamhetsledarens hälsningar: Året som gått

Läscentrum inledde år 2017 med höga förväntningar. Två stora projekt inleddes: Finland 100 med Det stora läsäventyret och Ordets makt. Dessutom befann sig Läs för barnet som inletts ett par år tidigare vid ett vägskäl, projektet skulle antingen avslutas eller lyftas upp till en ny nivå. Vi beslöt oss för det senare. Det betydde att att vi hade många möjligheter, men också ett stort ansvar och mycket arbete framför oss. Läs mer


Projektet Läs för barnet vill uppmuntra till ett tidigt stöd för läskunnighet

Trots att det läses böcker rätt flitigt i hemmen i Finland, är det med tanke på barns språkliga utveckling och framtida läskunnighet viktigt att regelbundet läsa högt och stöda läskunnigheten på olika sätt. Förutom att läsa böcker, kan man stöda språket med rim, ramsor, lekar, spel och berättelser. Läs mer


Verksamhetsledarens hälsningar från EURead-mötet i Bryssel

Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís hade tre fullspäckade dagar i sällskap med sina europeiska kolleger i Bryssel, där de gick igenom hur man arbetar för läsning. I andra länder är man full av beundran inför Finlands goda Pisa-resultat, men det finns mycket vi har att hämta från de andra europeiska länderna. Många länder kan tjäna som förebilder för Finland när det gäller stöd för invandrarfamiljers läskunnighet och att förse dem med litteratur. Läs mer


10 fakta om läsning 2017

Läscentrum publicerar ett paket med 10 fakta om läsning varje år. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsningen i Finland. Sammanställningen behandlar både inhemska och utländska läsforsknings- och inlärningsresultat, bland andra Pisa och Pirls. Läs mer


Tre nya medlemmar i Läscentrums styrelse

Från och med den 23.3 finns det tre nya medlemmar i styrelsen, Annu Griñan (Kansanvalistusseura), Juha-Pekka Koskinen (Suomen Kirjailijaliitto) samt Leena Paasio-Leimola (Modersmålslärarförbundet). Läs mer