Barnrådgivningarnas läsgåva till alla bebisar

Barnrådgivningarna delar ut en bokkasse med En läsgåva till barnet. Med läsgåvan uppmuntrar man familjer till högläsning redan från och med barnets första månader. Projektet, som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och förverkligas av Läscentrum är en unik satsning på högläsning för att uppmuntra till kommunikation inom familjen. Läs mer


Läsveckan lockar hela finland till läsning

Bibliotek, skolor, daghem och arbetsplatser har aktivt deltagit i Läsveckan. Vi firar böcker och läsning hela veckan och det ordnas evenemang överallt i Finland. Läsveckans tema Hela Europa läser! inspirerar olika aktörer att ordna jippon kring läsning och litteratur. Läs mer


Läsveckan lyfter fram européernas läskunnighet

Temat för den nationella Läsveckan 2019 är Hela Europa läser, eftersom arbetet för läsning är en gemensam angelägenhet. Mer än 73 miljoner vuxna i Europa är analfabeter och var femte 15-åring har svag läskunnighet. Läs mer


Läsrörelsen i skolan får barn och unga att öppna boken

Läsrörelsen i skolan är en landsomfattande tvåspråkig kampanj som lyfter fram läsning med skolevenemang, författarbesök och ordkonstverkstäder i daghem och skolor. Läs mer


Organisationer på det litterära fältet lyfter fram läskunnigheten som valtema

Organisationer på det litterära fältet kräver att de kandidater som ställer upp i riksdagsvalet tar ställning till läskunnighetsfrågor och hur läskunnigheten ska utvecklas. Läs mer


Barnrådgivningarna delar ut en läsgåva vid rådgivningsbesöket – Finska Kulturfonden stöder tidig läsning med mer än en miljon euro

Alla barn som föds åren 2019−2021 får en läsväska när de besöker barnrådgivningen. En läsgåva till barnet strävar till att öka högläsningen i småbarnsfamiljer, och inspirera till gemensamma lässtunder redan från barnets första tid. Läs mer


Läsrörelsen i skolan

Skolkampanjen Läsrörelsen för ut läsupplevelser till skolor och daghem runtom i Finland. Läs mer


Meddelande: Inget ersätter den första läsningen

Fem fakta om barns och ungas läsning. Aktuell forskning om barns och ungas läsning och läskompetens. Läs mer


Fem fakta om barns och ungdomars läsning

Aktuell forsknings om barns och ungdomars läsning och läskompetens. Läs mer


Verksamhetsledarens hälsningar: Året som gått

Läscentrum inledde år 2017 med höga förväntningar. Två stora projekt inleddes: Finland 100 med Det stora läsäventyret och Ordets makt. Dessutom befann sig Läs för barnet som inletts ett par år tidigare vid ett vägskäl, projektet skulle antingen avslutas eller lyftas upp till en ny nivå. Vi beslöt oss för det senare. Det betydde att att vi hade många möjligheter, men också ett stort ansvar och mycket arbete framför oss. Läs mer