Toppnamn inom läskunnighet uppträder i Tallinn

I januari erbjuds du en unik möjlighet att få höra internationella toppnamn på läskunnighet tala i Tallinn. Den 16 – 21.1.2020 ordnas konferensen 4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common Language, ett stenkast från Finland. Läs mer


På läslovet kan vi läsa tillsammans

Den här veckan är det ledigt i många skolor, så nu finns det tid för läsning! Läscentrum har tillsammans med många andra aktörer på det litterära fältet utlyst höstlovet till ett läslov. Syftet med läslovet är att barn, ungdomar och vuxna tillsammans kan bege sig på en läsresa med en bok. Läs mer


Läscentrum fick Mensautmärkelse

Mensaföreningen ger sin årliga utmärkelse till Läscentrum. Mensa i Finland rf uppmärksammar en person, grupp eller organisation av samhällelig betydelse som med sin verksamhet arbetat för samma mål som Mensa eftersträvar. Läs mer


Barnrådgivningarnas läsgåva till alla bebisar

Barnrådgivningarna delar ut en bokkasse med En läsgåva till barnet. Med läsgåvan uppmuntrar man familjer till högläsning redan från och med barnets första månader. Projektet, som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och förverkligas av Läscentrum är en unik satsning på högläsning för att uppmuntra till kommunikation inom familjen. Läs mer


Läsveckan lockar hela finland till läsning

Bibliotek, skolor, daghem och arbetsplatser har aktivt deltagit i Läsveckan. Vi firar böcker och läsning hela veckan och det ordnas evenemang överallt i Finland. Läsveckans tema Hela Europa läser! inspirerar olika aktörer att ordna jippon kring läsning och litteratur. Läs mer


Läsveckan lyfter fram européernas läskunnighet

Temat för den nationella Läsveckan 2019 är Hela Europa läser, eftersom arbetet för läsning är en gemensam angelägenhet. Mer än 73 miljoner vuxna i Europa är analfabeter och var femte 15-åring har svag läskunnighet. Läs mer


Läsrörelsen i skolan får barn och unga att öppna boken

Läsrörelsen i skolan är en landsomfattande tvåspråkig kampanj som lyfter fram läsning med skolevenemang, författarbesök och ordkonstverkstäder i daghem och skolor. Läs mer


Organisationer på det litterära fältet lyfter fram läskunnigheten som valtema

Organisationer på det litterära fältet kräver att de kandidater som ställer upp i riksdagsvalet tar ställning till läskunnighetsfrågor och hur läskunnigheten ska utvecklas. Läs mer


Barnrådgivningarna delar ut en läsgåva vid rådgivningsbesöket – Finska Kulturfonden stöder tidig läsning med mer än en miljon euro

Alla barn som föds åren 2019−2021 får en läsväska när de besöker barnrådgivningen. En läsgåva till barnet strävar till att öka högläsningen i småbarnsfamiljer, och inspirera till gemensamma lässtunder redan från barnets första tid. Läs mer


Läsrörelsen i skolan

Skolkampanjen Läsrörelsen för ut läsupplevelser till skolor och daghem runtom i Finland. Läs mer