Ammattiin opiskelevat tarvitsevat sujuvaa lukutaitoa

Sujuvaa lukutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä ja varsinkin poikien lukutaidolla on ratkaiseva rooli miesvaltaisen teknologia-alan tulevaisuudelle. UPM ja Lukukeskus innostavat yhteishankkeellaan tuhansia ammattikoululaisia lukemaan.

UPM:n rahoittaman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla kehitetään toimintamalleja, joita voi käyttää opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Lukukeskus haluaa hankkeen avulla herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.

– Lukukeskuksella on laaja valtakunnallinen verkosto ja pitkä kokemus kirjailijavierailujen ja työpajojen järjestämisestä. Kirjailijavierailut ja etenkin toiminnalliset työpajat on koettu hyväksi keinoksi innostaa lapset ja nuoret lukemaan. UPM:n tuki hankkeelle on ratkaiseva ja olemme todella iloisia tästä yhteistyöstä, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís kertoo.

– Nykypäivän työelämässä opitaan jatkuvasti uutta. On uusia toimintatapoja, laitteita ja päivitettyjä standardeja. Jos lukeminen on hidasta tai hankalaa, on vaikea kehittää ammatillista osaamistaan. Sanat haltuun -hankkeella UPM tukee teknisten alojen ammattiin opiskelevien tekstitaitojen kehittämistä. Valtakunnallisesti toimivalla Lukukeskuksella on hyvät keinot tarttua haasteeseen, UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela toteaa.

Hanke käynnistyy syksyllä 2016.