Barnrådgivningarna delar ut en läsgåva vid rådgivningsbesöket – Finska Kulturfonden stöder tidig läsning med mer än en miljon euro

Tiedote 1.10.2018

Finska Kulturfonden drar igång ett landsomfattande program, En läsgåva till barnet, som omfattar hela årskullen barn. Programmet förverkligas av Läscentrum.

Alla barn som föds åren 2019−2021 får en läsväska när de besöker barnrådgivningen. En läsgåva till barnet strävar till att öka högläsningen i småbarnsfamiljer, och inspirera till gemensamma lässtunder redan från barnets första tid.

Den första boken för babyn och sagoboken för barn i lekåldern görs både på svenska och finska. Material om läsning kommer också att ingå på flera andra språk som talas av de vanligaste invandrargrupperna i Finland

− En läsgåva till barnet är ett komplement till det kvalitativt högtstående rådgivningsarbetet. Programmet ger rådgivningspersonalen en möjlighet att påminna familjerna om hur viktigt det är med gemensamma lässtunder. Jag är verkligt glad för Kulturfondens satsning på barnfamiljer och tror att den kommer att ha effekt på finländarnas läsvanor, konstaterar familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Regelbunden högläsning gynnar barnets utveckling och kommunikationen inom familjen. Gemensamma lässtunder stöder barnets språkutveckling och stärker banden mellan föräldrar och barn. Läsupplevelser utvecklar barnets fantasi, känsloliv och inlärningsförmåga samt skolgången. Tidig läsning påverkar också barnets framtida läsvanor.

− Godnattsaga på kvällen, uppmuntrar Jari Sokka, Finska Kulturfondens styrelseordförande.

− Ju tidigare barnet får stifta bekantskap med böcker, desto sannolikare är de aktiva läsare också senare. Kulturfonden verkar i hela landet och det är fint att vi med Läscentrums och barnrådgivningarnas förmedling når alla nya småbarnsfamiljer.

Enligt flera olika forskningsresultat har läsningen i familjerna minskat betydligt under senare år. I andra europeiska länder har man vaknat och i över 20 länder har man redan i flera år haft bokstartprogram där man delat ut läsgåvor.

− Programmet som nu dras igång är ett betydande tillskott till det finländska läskunnighetsarbetet. De europeiska aktörerna har tack vare långsiktig verksamhet kunnat följa med effekten läsgåvoprogrammen och det är tydligt att speciellt i familjer där man läser lite, ökar läslusten väsentligt tack vare bokgåvan, berättar Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís.

En läsgåva till barnet är en fortsättning på Läscentrums tidigare samarbete med barnrådgivningsväsendet. Läs för barnet som fått understöd av stat och stiftelser har informerat familjer om läsningens betydelse som en del av rådgivningsbesöken. Riksdagens understöd gjorde projektets pilotskede möjligt att genomföra.

En läsgåva till barnet, som finansieras av Finska Kulturfonden, delas ut i form av en bokväska som innehåller två böcker: En för babyn och en sagobok för barn i lekåldern. De här böckerna produceras enkom för det här ändamålet. Utöver böckerna får familjerna också ett läsmått, verskort och en inbjudan till biblioteket.

En läsgåva till barnet kör igång i början av år 2019. Genom projektet stöder Finska Kulturfonden Läskunnighetsforumets arbete för barns läsning.

Mer information och intervjuförfrågningar:

Emmi Jäkkö, marknadsförings- och projektchef
Lukukeskus-Läscentrum
Tfn 050 563 8998
emmi.jakko(at)lukukeskus.fi

Juhana Lassila, ombud, stipendier och kultur Suomen Kulttuurirahasto
Finska Kulturfonden
Tfn 040 517 8500
juhana.lassila(at)skr.fi