Barnrådgivningarnas läsgåva till alla bebisar
En storsatsning på tidig läsning sporrade barnboksförfattare att skriva nya godnattsagor.

Barnrådgivningarna delar ut en bokkasse med En läsgåva till barnet. Med läsgåvan uppmuntrar man familjer till högläsning redan från och med barnets första månader. Projektet, som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och förverkligas av Läscentrum är en unik satsning på högläsning för att uppmuntra till kommunikation inom familjen.

– Barnrådgivningarna når alla familjer på ett jämlikt sätt, därför samarbetar vi med just dem. Vi är verkligt tacksamma för samarbetet och rådgivningarnas beredskap att komma med för att dela ut läsgåvan till familjerna, konstaterar Läsgåvans ledningsgrupps ordförande, professor Riitta Pyykkö vid Suomen Kulttuurirahasto.

Nya böcker av framstående författare

I bokkassen finns en bok med ramsor, Liten, för bebin och föräldrar, en sagobok, Sagor för små, för barn i lekåldern, kort med ramsor samt fakta om läsningens betydelse och en inbjudan till biblioteket.

Versboken Liten består av nyskrivna dikter av författarna Annika Sandelin och Henrik Huldén. Boken är också försedd med fakta för föräldrar, sammanställda av forskaren Päivi Heikkilä-HalttunenTitta Lindström har illustrerat boken. Den finskspråkiga motsvarigheten, versboken Lorulahja är skriven av Hannele HuoviJukka Itkonen och Johanna Venho. Lorulahja är illustrerad av Reetta Niemensivu och Aapo Ravantti.

– Böckerna har sammanställts enkom för Läsgåvan i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och sakkunniga inom barnlitteraturen. Vi vill ha bebin i åtanke både när det gäller illustrationer och texter, säger projektchefen för En läsgåva till barnet Emmi Jäkkö.

– För mig var det viktigt att skriva tydliga, rytmiskt enkla och ibland lite överraskande dikter, som tillsammans med Annika Sandelins dikter är användbara och lockar in läsaren i läsandets värld. Våra dikter är skrivna i samma anda, men de är ändå olika. Jag leker med språkets olika möjligheter och uppmuntrar familjerna att göra lika, visa på språkliga uttryck, glädjen i rörelse och närhet, fantasins gränslöshet och också hur man med dikter kan utveckla, minnas och uttrycka tankar. Det växande barnets språkliga potential är enorm och för mig är det en jämlikhetsfråga att ge alla en chans att njuta av språkets och uttryckets möjligheter. Högläsning utstrålar kärlek, säger Henrik Huldén

Annika Sandelin säger att hon ville skriva dikter vars rytm och rim tilltalar bebisar redan innan de förstår ordens betydelser. – Samtidigt har jag försökt göra innehållet okomplicerat och så har jag velat undvika det allt för platta och endimensionella. Humorn är viktig i flera av mina dikter och jag hoppas att den tilltalar också lite större barn och de vuxna som läser högt. Ganska många dikter fungerar också som lekar, till exempel finger- och ridramsor. Jag hoppas att dikterna i Liten bidrar till en rolig och kravlös samvaro mellan bebisar och föräldrar (eller andra vuxna) och att de under läsningen njuter av varandras närhet.

Sagor för små är skriven av tio barnboksförfattare, Malin Klingenberg, Minna LindebergTimo ParvelaVeera SalmiAnneli KantoReetta NiemeläVille HytönenLaura RuohonenHeidi Viherjuuri och Kerttu Vuolab. Sagorna är skrivna för barn i 3-5-års åldern. Författarna är valda i samarbete med barnboksredaktörer. Sagosamlingen ges ut på svenska och finska.

– Jag ville skriva en berättelse som väcker nyfikenhet och iver, en saga som får läsaren att känna sig förväntansfull, och dessutom också smartare än sagans huvudpersoner.

Jag tycker initiativet att dela ut böcker på rådgivningen är fantastiskt! Böcker finns tyvärr inte i alla hem, och det är synd, för gemensamma lässtunder bidrar till mycket positivt. Vuxna och barn får möjlighet att sitta tillsammans och förlora oss i ett spännande äventyr. På köpet lär vi oss mer om kommunikation och om känslor. Vi lär oss nya ord, vilket gör att vi kan uttrycka våra egna tankar, känslor och behov tydligare. Och så lär vi oss hur det känns att vara någon annan, eftersom läsningen på ett helt unikt sätt hjälper oss att föreställa oss en annan persons innersta, säger Malin Klingenberg.

Rådgivningarna är medvetna om läsningens betydelse

När projektet inleddes gjordes en förfrågan till barnrådgivningar i mer än 30 kommuner. Av de hälsovårdare som besvarade förfrågan sade mer än hälften att de lagt märke till att barnens språkutveckling har försvagats och mer en var tredje häslovårdare sade sig vara något eller mycket oroad av det. 98 procent av hälsovårdarna är intresserade av att dela ut fakta om läsning till familjerna, och 75 procent trodde att att läsgåvan kan ha inverkan på familjernas läsvanor.

Till en början delas kassarna ut till alla som föds innevarande år, projektet kommer i sin helhet att nå tre årskullar, det vill säga de som föds åren 2019-2021. De första bokkassarna distribueras till barnrådgivningarna i maj.

Bokkassarna kan beställas från www.luelapselle.fi

En läsgåva till barnet lanseras på Odes barnavdelning den 16.5 kl. 10.
Anmälningar och intervjuförfrågningar riktas till Emmi Jäkkö, tfn 050 563 8998, emmi.jakko@lukukeskus.fi