Eduskunta huomioi Lukukeskuksen työtä 50 000 eurolla
 Eduskunta on myöntänyt vuoden 2015 talousarviossa 50 000 euroa Lukukeskukselle. Valtiovarainvaliokunta on huomioinut Lukukeskuksen mietinnössään myös kahtena edellisenä vuonna: järjestön yleisavustus on kasvanut kolmessa vuodessa 100 000 eurolla. Lukutaidon hyväksi toimiva Lukukeskus on tehostanut ja kehittänyt toimintaansa. Se tavoittaa nyt yhä useamman lapsen ja nuoren.

”Tämä on hieno uutinen, mutta työ jatkuu. Olemme luoneet kolmessa vuodessa järjestölle vahvan perustan sekä hyvät edellytykset toimia ja kasvaa edelleen. Poliittinen tahto kasvattaa Lukukeskusta taloudellisesti haastavana aikana kertoo lukutaitotyön tärkeydestä”, toiminnanjohtaja Anu Laitila sanoo.

Lukukeskus edistää erityisesti lasten ja nuorten lukemista. Kasvun myötä Lukukeskus on pystynyt kehittämään toimintaansa. Lukukeskus välittää vuosittain 1000 kirjailijaesiintymistä. Vuonna 2014 tilauksia kouluilta ja kirjastoilta tuli peräti 71% enemmän kuin kolme vuotta sitten. Lukukeskus on myös kehittänyt uuden virtuaalivierailupalvelun sekä työstää sähköistä lukudiplomia.

Säätiöiden ja OKM:n rahoittama Kirjailija joka kouluun -ohjelma toimii kolmatta vuotta. Se on tehokas tapa lisätä kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta mm. pienillä kyläkouluilla. Kirjailija joka kouluun -ohjelma on tavoittanut kolmessa vuodessa 22 000 nuorta.

Lukukeskus toimii eurooppalaisessa lukutaitoverkosto ELINET:issa. Verkosto kerää parhaita käytänteitä ja luo strategioita mm. rahoituksen ja tietoisuuden lisäämiseen. Lukukeskus pilotoi ainoana pohjoismaiden edustajana ELINET:in työkaluja ensi vuonna.

Lukukeskuksen yleisavustus oli tänä vuonna 186 000 euroa. Järjestön toimintabudjetti on 400 000 euroa. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi jää merkittävästi jälkeen muista maista. Esimerkiksi Ruotsissa valtion tuki sisarjärjestö Författarcentrumille on 500 000 euroa ja Norjassa Forfattersentrumille 1,6 miljoonaa euroa.

Lukukeskuksen nykyinen toiminnanjohtaja Anu Laitila siirtyy Suomen Viron-instituutin johtajaksi vuoden vaihteessa. Uudeksi toiminnanjohtajaksi on nimitetty 1.1.2015 alkaen FM Ilmi Villacís.