ELINET 2016 -lukutaitokonferenssi

Amsterdam isännöi 21.–22.1.2016 konferenssia, joka on merkkitapaus lukutaidon edistämisessä.

Euroopan unionin puheenjohtajamaa Alankomaat toimii tammikuussa 2016 ainutlaatuisen lukutaitotapahtuman näyttämönä. ELINET 2016 -lukutaitokonferenssin tavoitteena on siirtää verkostotyön painopiste ideoiden luomisesta niiden toteuttamiseen. Konferenssissa esitellään kaksivuotisen verkostohankkeen tulokset sekä käsitellään laajempia lukutaitoon liittyviä kysymyksiä. Puheenvuoron saavat myös useat alan nimekkäät asiantuntijat. Tarkoituksena on tarjota osanottajille runsaasti eväitä lukutaidon edistämistyöhönsä.

Tammikuussa 2016 päättyy Euroopan komission rahoittama eurooppalaisten lukutaitotoimijoiden verkostohanke ELINET (European Literacy Policy Network, katso www.eli-net.eu). Lukutaitokonferenssin osallistujat pääsevät tutustumaan omakohtaisesti 28 maan kaksivuotisen yhteistyön hedelmiin: uusimpaan tutkimukseen ja hyviin käytänteisiin kaikilla lukutaidon osa-alueilla ja kaikissa ikäryhmissä. Osallistujat voivat valita mieleisensä useista interaktiivisista, käytännönläheisistä workshopeista ja oppia lisää muun muassa uusista materiaaleista ja käytänteistä, joita voivat hyödyntää työssään.

Ajankohtaisia lukutaitoteemoja käsitellään vuorovaikutteisesti ongelmanratkaisuun keskittyvissä työpajoissa, jotka keskittyvät esimerkiksi lukutaidon ja terveyden yhteyteen tai esittelevät ELINET-verkoston vision digitaalisesta lukutaidosta. Konferenssissa kuullaan mielenkiintoisia kansainvälisiä asiantuntijoita sekä nimekkäitä puhujia, joihin kuuluvat UNESCOn erikoislähettiläänä toimiva Alankomaiden prinsessa Laurentien, kirjailija Abdelkader Benali ja Alankomaiden opetus-, kulttuuri- ja tiedeministeri Jet Bussemaker. Verkostohankkeen tulokset luovat perustan eurooppalaisen lukutaitotyön ja -politiikan kehittämiselle.

Helmikuussa 2014 perustettu ELINET tekee analyysejä ja toimii neuvonantajana luku- ja kirjoitustaitoon liittyvissä kysymyksissä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Se pyrkii myös lisäämään tietoisuutta lukutaitokysymyksistä ja koordinoi kampanjoita. Verkostotyön tuloksena on syntynyt yhteiseurooppalainen hyvien lukutaitokäytänteiden viitekehys sekä esimerkkikokoelma näistä hyvistä käytänteistä, 30 maaraporttia, tiedotus- ja varainhankintatyökaluja sekä yhteiseurooppalainen verkkosivusto.

ELINET on seitsemänkymmenenkahdeksan lukutaitoa edistävän organisaation yhteenliittymä. Siihen kuuluu lukutaitoverkostoja, opetusministeriöitä, kansainvälisiä organisaatioita (kuten UNESCO), säätiöitä, kansalaisjärjestöjä, yliopistoja, opettajankoulutuslaitoksia, vapaaehtoisjärjestöjä ja muita alan sidosryhmiä. Suomesta verkostoon kuuluvat Lukukeskus, Jyväskylän yliopisto ja FinRA.

Lisätietoja 

Ilmi Villacís, Lukukeskus
puh. 040 830 5936
ilmi.villacis@lukukeskus.fi, dev.mediapool.fi/lukukeskus

Sari Sulkunen, Jyväskylän yliopisto
sari.sulkunen@jyu.fi

www.eli-net.eu

logot