Elisa kutsuu nuoret miehet takaisin sanojen pariin

Elisa Kulma aloittaa maaliskuussa WORD-hankkeen, jonka tavoitteena on etsiä uusia, kiinnostavia sisältöjä ja tapoja lukea niitä. Hankkeessa 15–18-vuotiaat nuoret miehet kehittävät uudenlaisia lähestymistapoja lukemiseen ja tekstiin yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa.

Tuorein PISA-tutkimus (1) osoitti tyttöjen ja poikien välisten erojen lukutaidossa olevan Suomessa OECD-maista suurimmat. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen selvityksen (2) mukaan joka viides poika ei selviydy esimerkiksi kesätyöhakemuksen laatimisesta.

Hyvä lukutaito on yhteiskunnassa pärjäämisen ja oman elämän rakentamisen perusedellytys. Ilman riittävää luku- ja kirjoitustaitoa on itsenäisen elämän aloittaminen vaikeaa. Maaliskuun alussa käynnistyvän WORD-hankkeen parissa etsitään uusia tapoja saada pojat sanojen pariin. Hankkeessa etsitään sekä uusia sisältöjä että lukemisen tapoja, ja kannustetaan poikia oman tarinansa kirjoittamiseen.

– Tutkimukset osoittavat poikien lukutaidon heikentyneen, ja syyt ovat moninaisia. Yksi syy on selvä: pojille sopivia tekstejä ei ole riittävästi, koska he eivät niitä lue. Me haluamme ymmärtää tätä huolestuttavaa ilmiötä ja löytää mahdollisia ratkaisukeinoja poikien lukutaidon parantamiseksi, kertoo Elisan kuluttajaliiketoiminnan markkinointijohtaja Tiina Kuusisto.

Ratkaisuja etsitään yhdessä nuorten kanssa

WORD-hankkeessa uusia lukemisen tapoja etsitään tavoilla, jotka ovat kohderyhmälle läheisiä ja luontevia. Elisa Kulma etsii vähintään 15-vuotiaita poikia osallistumaan hankkeen käynnistävään Design Camp -suunnittelupäivään 23.3. Suunnittelupäivän aikana kehitetään prototyyppejä niin uusista kiinnostavista teksteistä kuin lukemisen tavoistakin. Mukaan haetaan erityisesti kolmen hengen kaveritiimejä.

Design Campin vetävät Elisan palvelumuotoilijat, ja mukana on myös oman tiensä sanojen pariin löytänyt räppäri Mikael Gabriel. Lisäksi hankkeeseen osallistuu lukemisen asiantuntijajärjestö Lukukeskus.

– Käytännön havainnot ja tutkimukset osoittavat, että lukutaidon parantamiseksi tulisi lukea pitkäkestoisesti ja säännöllisesti. Lyhytkin teksti riittää: vaikka vain 20 minuuttia keskittynyttä lukemista päivässä parantaa lukutaitoa. Ongelmana on, ettei poikia kiinnostavia tekstejä ole riittävästi. On hienoa, että pääsemme tarjoamaan uusia tekstejä ja testaamaan innovatiivisia lukemisen muotoja, sanoo Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís.

 

Kiinnostuitko?

Tutustu WORD-hankkeeseen

Hakijan tulee olla 15–18-vuotias, ja alaikäisillä hakijoilla tulee olla huoltajan suostumus. Hakukanavana toimii WhatsApp-videoviesti, jossa hakijan pitää kertoa, mitä sanat hänelle merkitsevät.

Mikä Elisa Kulma? Tutustu

 

(1)PISA 2015, ensituloksia (Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:4)

(2) Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, Karvi 2015

WORD-hankkeen tavoitteena on etsiä uusia, kiinnostavia sisältöjä sekä tapoja lukea. Mukana on myös Suomen suosituin e-kirjakauppa Elisa Kirja, ja yksi hankkeen ulottuvuus onkin sähköisen lukemisen tulevaisuuden mahdollisuudet. Hankkeen aikana järjestämme työpajoja, joissa nuoret yhdessä tekstin tuottajien ja eri alojen ammattilaisten kanssa pääsevät kehittämään uudenlaisia lähestymisiä lukemiseen ja tekstiin. Hankkeen etenemistä ja tuloksia voit seurata tällä sivulla.

Lukukeskus on hankkeessa mukana asiantuntijana.