En författare till varje skola

En författare till varje skola är ett projekt som har som mål att trygga och stöda barns och ungdomars läsintresse på ett jämlikt sätt. En författare till varje skola utmanar kommunerna att delta med en självriskdel på 1 euro/elev till författarturnéer. Programmet består av barn- och ungdomsförfattares skolbesök. Författarna berättar om sina böcker, diskuterar med eleverna och talar om läsning i allmänhet och sina egna läs-och skrivupplevelser, till exempel om hur man bygger upp en berättelse.

År 2015 nåddes 2708 elever av En författare till varje skola.

Hösten 2016 kommer Henrika Andersson och Anna Härmälä att turnera i lågstadier i östra Nyland och Karin Erlandsson och Johanna Holmström att resa runt i högstadier och gymnasier i samma region.

Författaruppträdandena har fått fin respons:

Jag tror de var glatt överraskade av att författaren var så ”vanlig” och trevlig, och att man kan vara riktig författare fast man kommer från landsbygden och har haft det jobbigt under uppväxten. Hans bok har cirkulerat bland eleverna efteråt, och jag har hört dem kommentera den i positiva ordalag för varandra.(Iniö)

Vi hade fått tips om hur vi skulle förbereda besöket och eleverna var därför nyfikna på att träffa kvinnan bakom boken.  Författaren var mycket väl förberedd och kunde ta sin målgrupp, hon pratade verkligen med eleverna. (Karleby)

Stöd för undervisningen och små byskolor

Lärarna uppskattade författarbesöken som stöd och tillskott i modersmålsundervisningen. Det förmånliga priset gjorde att många små skolor som inte skulle kunna bjuda in en författare på egen bekostnad, nu hade möjlighet till det.

En författare till varje skola stöds av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.

Vi svarar gärna på frågor. Hör av er till e-postadressen:

barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi

 

VerksamhetLäs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets läskunnighet och skolframgång. Grunden för läskunnigheten och läskulturen läggs under småbarnsåren. Hemmet har stor betydelse för barnets läsvanor: Finns det böcker i hemmet, värdesätter man läsning och ingår besök på bibliotek i familjens vardag? Läs mer


Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora Läsäventyret

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens Finland. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela jubileumsåret. Läs mer