47% vastaajista toivoi lisää luovaa kirjoittamista lukion lukujärjestykseen.

Luovan kirjoittamisen ja itseilmaisun tulisi olla kaikkien toisen asteen opiskelijoiden oikeus ja mahdollisuus.

Seuraava

Edellinen

Lue loppuraportti