Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora Läsäventyret

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens Finland. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela jubileumsåret.

Målgruppen för projektet är alla barn och unga mellan 0 och 16 år med familjer, samt de som i sitt arbete kommer i kontakt med dem.

Målsättningen för projektet är att synliggöra olika genrer inom barn- och ungdomslitteraturen och göra dem lockande. Vi vill stöda långsiktigt, tålmodigt läsande på barns och ungdomars egna villkor. Därför vill vi att alla barn och ungdomar som bor i Finland ska få sin röst hörd.

Samarbetsprojektet öppnar nya möjligheter för läsfrämjande arbete. Vi skapar nya nätverk för bokbranschen och nya verksamhetsmodeller för läsfrämjande arbete över kultur-och språkgränser, oberoende av socioekonomisk status. Projektets kärnområden är tillgänglighet, dialog och interkulturell verksamhet.

Inom ramen förverkligas bland annat följande:

En evenemangsturné för det riksomfattande Finland 100 – Det stora läsäventyret
En kreativ skrivtävling för barn och ungdomar
Turnerande och virtuella barnlitteratur- och illustrationsutställningar
Läskampanjer
Nya samarbetsmodeller för olika aktörer
Webbplatsen för Det stora Läsäventyret

Det stora läsäventyret görs i samarbete mellan skolor, bibliotek och ett brett nätverk mellan olika aktörer på det litterära fältet. Vi bjuder in dig att förverkliga det nationella samarbetsprojektet.

 

VerksamhetLäs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets läskunnighet och skolframgång. Grunden för läskunnigheten och läskulturen läggs under småbarnsåren. Hemmet har stor betydelse för barnets läsvanor: Finns det böcker i hemmet, värdesätter man läsning och ingår besök på bibliotek i familjens vardag? Läs mer


Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora Läsäventyret

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens Finland. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela jubileumsåret. Läs mer