Läscentrum arbetar för läsning och läskompetens.

Vi sammanställer fakta om läsning och läskompetens, och arbetar som sakkunniga i nationella och internationella nätverk. Vi koordinerar och deltar i kampanjer och projekt samt ger ut litteraturtidningar. Vi förmedlar författarbesök för att inspirera till läsning och förbättra författarnas utkomst.

Aktuellt

Toppnamn inom läskunnighet uppträder i Tallinn

I januari erbjuds du en unik möjlighet att få höra internationella toppnamn på läskunnighet tala i Tallinn. Den 16 – 21.1.2020 ordnas konferensen 4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common Language, ett stenkast... Läs mer

På läslovet kan vi läsa tillsammans

Den här veckan är det ledigt i många skolor, så nu finns det tid för läsning! Läscentrum har tillsammans med många andra aktörer på det litterära fältet utlyst höstlovet till ett läslov. Syftet med läslovet är att barn,... Läs mer

Läscentrum fick Mensautmärkelse

Mensaföreningen ger sin årliga utmärkelse till Läscentrum. Mensa i Finland rf uppmärksammar en person, grupp eller organisation av samhällelig betydelse som med sin verksamhet arbetat för samma mål som Mensa eftersträvar. Läs mer

Barnrådgivningarnas läsgåva till alla bebisar

Barnrådgivningarna delar ut en bokkasse med En läsgåva till barnet. Med läsgåvan uppmuntrar man familjer till högläsning redan från och med barnets första månader. Projektet, som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och... Läs mer

Verksamhet

KULPS! - kulturstigar för stadens grundskolor

Lukukeskus-Läscentrum är med i Esbos projekt KULPS! Projektet består av olika motions- och kulturstigar för stadens grundskolor. KULPS! erbjuder upplevelser och möten som berör under hela skolåret. Eleverna får en möjlighet att... Läs mer

Läs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets... Läs mer

Läsveckan firar läsning

Läsveckan är ett årligen återkommande evenemang som Läscentrum ordnar. Bibliotek och skolor runtom i Finland firar läsning med olika jippon och evenemang, författarbesök och förlängd öppethållningstid. Under Läsveckan erbjuder... Läs mer

Läsrörelsen i skolan får barn och unga att...

Läsrörelsen i skolan är en landsomfattande tvåspråkig kampanj som lyfter fram läsning med skolevenemang, författarbesök och ordkonstverkstäder i daghem och skolor. Läs mer

Författarbesök

Till författare

Till dig som är proffs på det litterära fältet, men inte finns med i Läscentrums bokningstjänst: Läs mer

Så här bokar du en författare

I Läscentrums bokningstjänst finns skönlitterära författare, fackboksförfattare, dramatiker och manusförfattare, översättare, illustratörer och serietecknare som du kan boka för ett uppträdande. Du kan bläddra bland... Läs mer

Författarbesök sammanför författaren med...

Läscentrum förmedlar författarbesök till skolor, bibliotek, kulturevenemang, fester och andra privattillställningar. Vi förmedlar mer än 1000 författarbesök per år. Läs mer

Virtuella författaruppträdanden

Lukukeskus-Läscentrum har börjat med en ny, virtuell service. Tanken bakom projektet är att öka den regionala rättvisan. Vid ett virtuellt författarbesök kan författaren uppträda från sitt arbetsrum eller hemifrån. De virtuella... Läs mer

Fakta om läsning

Fem fakta om barns och ungdomars läsning

Aktuell forsknings om barns och ungdomars läsning och läskompetens. Läs mer

10 fakta om läsning 2017

Läscentrum publicerar ett paket med 10 fakta om läsning varje år. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsningen i Finland. Sammanställningen behandlar både inhemska och utländska läsforsknings- och inlärningsresultat,... Läs mer

10 fakta om läsning

Läscentrum har samlat in 10 fakta om läsning från olika forskningskällor och utredningar om finländarnas läsvanor och –kompetens. 10+1 fakta om... Läs mer

10 globala fakta om läskompetensen ute i världen

Läscentrums faktapaket om läskompetenssituationen riktar sig till alla som är intresserade av hur läget är på olika håll i världen. Man kan använda paketet i undervisningen eller som bakgrundsmaterial. Läs mer

Läscentrum är en organisation som arbetar för läsning, bland annat genom att förmedla författarbesök. Vår verksamhet sträcker sig över hela Finland. Vi förmedlar årligen mer än 900 författaruppträdanden. Utöver det här ordnar Läscentrum läskampanjer och fungerar som en sakkunnigorganisation för läsning och läsfärdighet.