Läscentrum arbetar för läsning och läskompetens.

Vi sammanställer fakta om läsning och läskompetens, och arbetar som sakkunniga i nationella och internationella nätverk. Vi koordinerar och deltar i kampanjer och projekt samt ger ut litteraturtidningar. Vi förmedlar författarbesök för att inspirera till läsning och förbättra författarnas utkomst.

Aktuellt

Barnrådgivningarnas läsgåva till alla bebisar

Barnrådgivningarna delar ut en bokkasse med En läsgåva till barnet. Med läsgåvan uppmuntrar man familjer till högläsning redan från och med barnets första månader. Projektet, som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och... Läs mer

Läsveckan lockar hela finland till läsning

Bibliotek, skolor, daghem och arbetsplatser har aktivt deltagit i Läsveckan. Vi firar böcker och läsning hela veckan och det ordnas evenemang överallt i Finland. Läsveckans tema Hela Europa läser! inspirerar olika aktörer att ordna... Läs mer

Läsveckan lyfter fram européernas läskunnighet

Temat för den nationella Läsveckan 2019 är Hela Europa läser, eftersom arbetet för läsning är en gemensam angelägenhet. Mer än 73 miljoner vuxna i Europa är analfabeter och var femte 15-åring har svag läskunnighet. Läs mer

Läsrörelsen i skolan får barn och unga att...

Läsrörelsen i skolan är en landsomfattande tvåspråkig kampanj som lyfter fram läsning med skolevenemang, författarbesök och ordkonstverkstäder i daghem och skolor. Läs mer

Verksamhet

Ordets makt

God läskunnighet behövs i all yrken, och speciellt pojkars läskunnighet har en avgörande betydelse för den mansdominerade teknologiska branschens framtid. UPM:s och Läscentrums samarbetsprojekt inspirerar tusentals... Läs mer

Läs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets... Läs mer

Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora...

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens... Läs mer

Finlands nya läskunnighet undersöker barns...

Finlands nya läskunnighet är Undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt. Projektet undersöker hur digital läsning påverkar fjärdeklassisters läsmotivation. I undersökningen tar man reda på om läsmotivationen är större... Läs mer

Författarbesök

Till författare

Till dig som är proffs på det litterära fältet, men inte finns med i Läscentrums bokningstjänst: Läs mer

Så här bokar du en författare

I Läscentrums bokningstjänst finns skönlitterära författare, fackboksförfattare, dramatiker och manusförfattare, översättare, illustratörer och serietecknare som du kan boka för ett uppträdande. Du kan bläddra bland... Läs mer

Författarbesök sammanför författaren med...

Läscentrum förmedlar författarbesök till skolor, bibliotek, kulturevenemang, fester och andra privattillställningar. Vi förmedlar mer än 1000 författarbesök per år. Läs mer

Virtuella författaruppträdanden

Lukukeskus-Läscentrum har börjat med en ny, virtuell service. Tanken bakom projektet är att öka den regionala rättvisan. Vid ett virtuellt författarbesök kan författaren uppträda från sitt arbetsrum eller hemifrån. De virtuella... Läs mer

Fakta om läsning

Fem fakta om barns och ungdomars läsning

Aktuell forsknings om barns och ungdomars läsning och läskompetens. Läs mer

10 fakta om läsning 2017

Läscentrum publicerar ett paket med 10 fakta om läsning varje år. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsningen i Finland. Sammanställningen behandlar både inhemska och utländska läsforsknings- och inlärningsresultat,... Läs mer

10 fakta om läsning

Läscentrum har samlat in 10 fakta om läsning från olika forskningskällor och utredningar om finländarnas läsvanor och –kompetens. 10+1 fakta om... Läs mer

10 globala fakta om läskompetensen ute i världen

Läscentrums faktapaket om läskompetenssituationen riktar sig till alla som är intresserade av hur läget är på olika håll i världen. Man kan använda paketet i undervisningen eller som bakgrundsmaterial. Läs mer

Läscentrum är en organisation som arbetar för läsning, bland annat genom att förmedla författarbesök. Vår verksamhet sträcker sig över hela Finland. Vi förmedlar årligen mer än 900 författaruppträdanden. Utöver det här ordnar Läscentrum läskampanjer och fungerar som en sakkunnigorganisation för läsning och läsfärdighet.