Hallitus

Puheenjohtaja
Kirjailija Juha Itkonen, Suomen Kirjailijaliitto

Jäsenet
Toiminnanjohtaja Sonia Meltti, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat
Vastaava tuottaja, toimittaja Titta Baer, Suomen kirjastoseura
Kirjailija Henri Forss, Finlands svenska författareförening
Kirjailija Juha-Pekka Koskinen, Suomen Kirjailijaliitto
Kääntäjä Laura Jänisniemi, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Opettaja Leena Paasio-Leimola, Äidinkielen opettajain liitto
Toimittaja Sini Mononen, Suomen arvostelijain liitto
Viestintäpäällikkö Anne Rutanen, Suomen tietokirjailijat
Lastenkirjailija Nora Strömman, Finlands svenska författareförening
Viestintäpäällikkö Annu Griñan , Kansanvalistusseura
Kirjailija Sini Helminen, Suomen Nuorisokirjailijat