Koti >

Hankkeet 2021

Monikielinen lukutaito- ja Kirja eläväksi -hanke 2021

Lukutaito on kansalaistaito. Siksi Lukukeskuksen hanketoiminta vuonna 2021 kohdistuu entistä vahvemmin heikoimmassa asemassa olevien lukutaidon tukemiseen.

Monikielinen lukutaito -hanke vastaa ajankohtaiseen haasteeseen

Lukukeskus selvittää vuoden 2021 hankkeessaan maahanmuuttajaperheiden sekä päiväkodin ja koulun valmiuksia tukea lapsen monikielisyyttä sekä oman äidinkielen osaamista. Hankkeessa tarkastellaan kolmen lähiön, Vantaan Länsimäen, Kotkan Karhuvuoren sekä Turun Varissuon, mahdollisuuksia lukutaitotyöhön ja tuotetaan tukitoimia ammattilaisten avuksi perheen lukukasvatustyön ja oman äidinkielen vahvistamisen tueksi.

Kirja eläväksi – kirjailijavierailuja kouluihin ympäri Suomen

Kirja eläväksi vie kirjailijat kouluihin ympäri Suomen! Virtuaalisilla ja lähivierailuilla kirjailijat kohtaavat satoja lapsia ja nuoria ja innostavat lukemaan ja kirjoittamaan.

Kirjailijavierailut tutkitusti lisäävät lukuintoa. Vierailut ovat kauaskantoista ja pitkäjänteistä toimintaa lukutaidon edistämiseksi. Lukukeskukselta tilattavat kilijavierailut eivät kuitenkaan tavoita kaikkia lapsia ja nuoria Suomessa, koska kaikille kouluilla, kirjastoilla ja muilla lasten ja nuorten kanssa toimivilla tahoilla ei ole kustannussyistä mahdollista tilata maksullisia kirjailijavierailuja. Vuonna 2019 toteutettu Lukuliike koulussa -kampanja osoitti, että koulujen halukkuus saada vierailu on suuri. Kampanjan aikana tarjottiin kouluille 240 vierailua ja työpajaa mutta hakemuksia saimme 800 kappaletta.

Kirja eläväksi -hankkeessa pystymme tarjoamaan vierailuja niille kouluille ja kohderyhmille, joille ne muuten eivät olisi saavutettavissa. Kirjailijavierailujen ja lukutaitotyöpajojen tavoitteena on saada lapset ja nuoret löytämään lukemisen ja kirjallisuuden eri muodot ja innostaa lukemaan kaikissa kieli- ja ikäryhmissä.

Lisätiedot:

Hankepäällikkö Emmi Jäkkö, emmi.jakko@lukukeskus.fi, 050 563 8998