Koti >

Hankkeet 2021

Monikielinen lukutaito ja Kirjailijavierailu -hankkeet 2021

Lukutaito on kansalaistaito. Siksi Lukukeskuksen hanketoiminta vuonna 2021 kohdistuu entistä vahvemmin heikoimmassa asemassa olevien lukutaidon tukemiseen.

Monikielinen lukutaito -hanke vastaa ajankohtaiseen haasteeseen

Lukukeskus selvittää vuoden 2021 hankkeessaan maahanmuuttajaperheiden sekä päiväkodin ja koulun valmiuksia tukea lapsen monikielisyyttä sekä oman äidinkielen osaamista. Hankkeessa tarkastellaan kolmen lähiön, Vantaan Länsimäen, Kotkan Karhuvuoren sekä Turun Varissuon, mahdollisuuksia lukutaitotyöhön ja tuotetaan tukitoimia ammattilaisten avuksi perheen lukukasvatustyön ja oman äidinkielen vahvistamisen tueksi.

Kirjailijavierailut saavutettavaksi kaikille

Lukukeskuksen kirjailijavierailut vaikuttavat tutkitusti lasten ja nuorten lukuintoon. Kirjailijavierailujen saavutettavuus vaihtelee kuitenkin alueellisesti ja kohderyhmittäin. Vuoden 2021 Kirjailijavierailut-hanke mahdollistaa vierailujen tarjoamisen tasavertaisesti ympäri Suomen ja myös heikommassa asemassa oleville kohderyhmille. Samalla vierailusisältöjä kehitetään paremmin erityisryhmien tarpeita vastaaviksi.

Sekä Monikielinen lukutaito että vierailuhanke toteutetaan eduskunnan myöntämällä rahoituksella Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista.

Lisätiedot: hankepäällikkö Emmi Jäkkö, emmi.jakko@lukukeskus.fi, 050 563 8998