Koti >

Monikielinen lukutaito

Monikielinen lukutaito

Monikielinen lukutaito -hanke vastaa ajankohtaiseen haasteeseen.

Monikielinen lukutaito -hankkeen tavoitteena on selvittää, minkälaisia toimintatapoja oman äidinkielen ja lukutaidon ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitaan päiväkotien, kirjastojen ja monikulttuuristen perheiden ja yhteisöjen näkökulmasta. Tavoitteena on kerätä tietoa tarpeista, mahdollisuuksista ja haasteista ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä asian parissa toimiville, niin monikulttuurisille perheille kuin heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

Hanke käynnistyy laajalla selvityksellä, jolla kartoitetaan päiväkotien ja kirjastojen tarpeita ja mahdollisuuksia tukea kotikieltä, mutta myös suomenkielistä lukutaitoa. Lisäksi haastatellaan monikulttuurisia perheitä aitojen tarpeiden ja haasteiden selvittämiseksi.

Hanke rajataan varhaiskasvatusikäisiin lapsiin, heidän perheisiinsä ja ammattilaisiin päiväkodeissa ja kirjastoissa. Alueellisesti keskitytään varsinkin Turun, Kotkan ja Vantaan maahanmuuttajavaltaisiin lähiöihin. Kieliryhmistä tarkastellaan ensisijaisesti somaliaa, arabiaa ja venäjää kotikielenään puhuvia.

Selvityksen pohjalta suunnitellaan materiaalit ammattilaisten käyttöön ja tuotetaan käsikirja perheille oman äidinkielen ylläpitämiseksi ja lukutaidon tukemiseksi.

Päiväkodeissa kaivataan tukea monikieliseen lukemiseen

Suomesta on tulossa yhä monikulttuurisempi ja monikielisempi paikka asua, mikä tuo mukanaan uusia tarpeita myös kouluissa ja päiväkodeissa. Osana Monikielinen lukutaito -hanketta Lukukeskus teetti päiväkodeille kyselyn, jossa selvitettiin päiväkotien kokemuksia, haasteita ja tarpeita monikielisessä toimintaympäristössä.

Lukukeskuksen teettämään kyselyyn vastasi 370 päiväkotia. Päiväkotien kyselyn pohjalta on selkeä tarve materiaalille, jolla ohjataan päiväkotien henkilökunta opastamaan vanhempia tukemaan lapsen lukutaito kotona. Lisäksi tarvitaan materiaalia vanhemmille, jota he voivat käyttää kotona ja josta he saavat tarpeellista tietoa sekä lukemisen että oman kotikielen tärkeydestä.

Lue lisää kyselyn tuloksista Satakielikuukauden blogista

Lisätiedot:

Hankepäällikkö Emmi Jäkkö, emmi.jakko@lukukeskus.fi, 050 563 8998