Henkilöstöuutisia Lukukeskuksella

Lukukeskuksessa on tapahtunut muutoksia henkilöstössä sekä toimenkuvissa.

Lukukeskuksen tiedottajana aiemmin työskennellyt Saara Oranen aloitti 1.1. alkaen järjestön viestintäpäällikkönä. Viestintäpäällikkö vastaa Lukukeskuksen viestinnän suunnittelusta, ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä toimii Lukufiilis-lehden päätoimittajana.

Vs. tiedottajana aiemmin työskennellyt Emmi Jäkkö toimii Lukukeskuksen hankepäällikkönä syksystä 2017 alkaen. Hankepäällikkö vastaa Lukukeskuksen hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Vuonna 2018 jatkuu Lue lapselle -hanke, jonka tavoitteena on, että lukemaan innostaminen ja siihen liittyvä tieto saavuttaa neuvoloiden kautta kaikki Suomen perheet. Saara Orasen jäädessä äitiyslomalle 16.3. Jäkkö toimii hanke- ja viestintäpäällikkönä.

Kolmivuotisen Mun tarina -hankkeen taiteellisena vastaavana ja projektikoordinaattorina on aloittanut Aura Nurmi. Mun tarina kannustaa lukioikäisiä nuoria kirjallisuuden pariin uusien tekstilajien ja opetusmetodien avulla. Nurmi vastaa hankkeen suunnittelusta ja koordinoinnista yhdessä Lukukeskuksen kanssa.

Osa-aikaisena projektikoordinaattorina jatkaa Elisa Grönholm. Projektikoordinaattori avustaa viestinnän ja hankkeiden tuotannollisissa tehtävissä, koordinoi Lukuviikko-kampanjaa sekä toimii Lukufiilis-lehden toimitussihteerinä. Lukukeskuksen julkaiseman Kiiltomato-Lysmaskenin päätoimittajana jatkaa toimittaja ja kriitikko Aleksis Salusjärvi.

Lukukeskuksen kirjailijavierailutoiminnasta vastaavana tuottajana jatkaa Ulla Arkoma. Ruotsinkielisistä vierailuista ja palveluista vastaa tuottaja Barbro Enckell-Grimm. Toimistosihteerinä jatkaa Seija Haapakumpu.

Lukukeskuksen toiminnanjohtajana toimii Ilmi Villacís. Toiminnanjohtaja vastaa Lukukeskuksen toiminnasta, taloudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä sekä kehittää toimintaa yhteistyössä Lukukeskuksen hallituksen ja henkilökunnan kanssa.