Instruktioner till skolor

Siri Kolu, foto Otava/Katja Lösönen

HUR FÖRBEREDER MAN SIG INFÖR ETT FÖRFATTARBESÖK
MINNESLISTA FÖR SKOLOR, LÄRARE OCH GRUPPLEDARE

1) Förbered klassen

Ett författarbesök är laddad kvalitetstid för författaren och eleverna. Upplevelsen kan vara en timme, en dag, en vecka eller sträcka sig över ett helt år. Ju bättre gruppen förberett sig för författarbesöket, desto djupare blir samverkan mellan författaren och deltagarna.
Man kan förbereda sig på många sätt, det går bra att utgå från författaren eller ett tema. Klassen kan till exempel
-undersöka författarens produktion eller en bok
-läsa boken högt
-förbereda frågor till författaren
-ta reda biografiska bakgrundsfakta
-en elev eller en liten grupp kan läsa boken och presentera den för de andra.
Om man väljer att arbeta utgående från ett tema kan man
-läsa vidare om ett tema som finns i boken
-diskutera eller skriva fria uppsatser eller insändare utgående från bokens tematik.
Författaren har lätt att haka på om klassen har förberett sig och fortsätta den diskussion som redan börjat.
Man kan fortsätta arbetet i klassen efter författarbesöket.
Det förberedande arbetet är inte enbart litterärt. Det leder in eleverna till samma värld och tillstånd som författaren kommer från. Att bekanta sig med varandra på det här sättet sänker tröskeln för eleverna att ställa frågor och utmana författaren.
Författaren träffar gruppen bara en stund.
Läraren har rätt att utnyttja effekten till fullo.

2) En lugn vrå

Författaren berättar om sina böcker, men också om hur det är att skriva. Författandet är en intim verksamhet. Författaren behöver sällan en fin talarstol eller en arkitektplanerad festsal.
Alla skolor har sina realiteter att utgå från, men det lönar sig att försöka hitta ett ställe som inte är ett genomgångsrum och där det inte bullrar.
När man väljer rum är det bra att tänka på eleverna: på ett hurdant ställe kan man föra fram sina drömmar, bekymmer och frågor? Att kunna ställa en liten men viktig fråga och få ett svar på den, kan påverka en elev för resten av livet.
Med ditt rumsval främjar du ett djupt och ärligt möte.

3) Sekundärundervisa!

Författaren är expert på sitt jobb, att skriva, och på de teman som finns i hans eller hennes böcker. Läraren är specialist på att leda sin grupp. Ett författarbesök är alltid ett teamarbete.
Sekundärundervisning behövs särskilt om det hänt något i klassen eller i en elevs liv som har anknytning till boken. Då är det viktigt att läraren kommer författaren till mötes, ju mer information vi har om klassen och eleverna, desto bättre kan vi skräddarsy vårt uppträdande.

4) Förtroende!

Den här punkten anknyter till den föregående. Ha förtroende för att umgänget fungerar. Lita på den kreativa processen som utmanar på ett annat sätt än en vanlig lektion. Nästan alltid är det så att de klasser man varnar mest för, är de som mest behöver och drar nytta av författaruppträdanden – och de är ofta de intressantaste också för författarna.
Ungdomar utmanar.
Barn kan ställa svåra och genanta frågor, eller självklarheter. Det är deras sätt att stämma träff med författaren, och författaren klarar det säkert.

5) Inspirera!

Under författarbesöket ser eleverna läraren med andra ögon. Att undervisa i litteratur handlar alltid också om värderingar och författarbesöket är bara en liten del av det här. Man får bli ivrig! Man får utmana! Man får fråga!
Inför böcker och skrivande får vi alla vara lika förundrade.
På litteraturfältet är de sociala medierna och olika nätverk vardag. Både författare och läsare rör sig där. Man kan få kontakt med många författare efter ett besök.
Fråga mera. Utmana och slut er samman. Var en förebild.
Därför det sista rådet.

EFTER FÖRFATTARBESÖKET, ALLTID:

Ställ fram böcker.
Hämta många olika slags böcker till klassen, också sådana eleverna kan bekanta sig med på egen hand.
Förkorta vägen till boken så mycket som möjligt.
Det är vi som avgör hur mycket böckerna och pratet kring dem finns i vår vardag.

Siri Kolu
författare, dramapedagog

Författaren Maria Turtschaninoff berättar om skolbesök på sin blogg.