Kiiltomadon helmikuun pääkirjoitus

KiiltomatoYleisen kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja kirjoittaa tarinoiden merkityksestä Kiiltomadon helmikuun pääkirjoituksessa ”Tarinoiden aika”. Meretoja on perustanut kollegoidensa kanssa Tampereen yliopistoon monitieteisen kertomuksen tutkimuksen keskuksen, Narraren.

”Tutkimuskeskuksessa tarkastelemme kertomuksia kulttuurisina merkityksenannon käytäntöinä erilaisten tieteiden näkökulmista”, Meretoja kirjoittaa.
Ihminen on aina kertonut tarinoita. Siten voidaan sanoa, että jossakin mielessä jokainen aikakausi on ollut tarinoiden aikaa. Tarinankerronnalla on kuitenkin ollut erilaisia tehtäviä ja merkityksiä eri aikoina. Myös niiden arvostus on vaihdellut.

Nykyisin tarinat toimivat Meretojan mukaan ennen kaikkea kokemusten jakamisen välineinä. Esimerkiksi Facebookista ja ylipäätään sosiaalisesta mediasta on tullut keskeinen alusta sille, miten ihmiset jakavat tarinoita arjestaan. Samalla Facebook hyödyntää saamiaan tietoja täsmämainostamalla meille tuotteita, joiden se arvelee sopivan juuri meidän ”tarinaamme”.

”Näyttää siltä, että juuri yhteiskunnallisen todellisuuden ja yhteisöllisyyden pirstoutuminen lisää entisestään ihmisten tarvetta kertomuksille, joiden varassa rakentaa identiteettejään ja suunnistautua hämmentävän monimutkaisessa nykymaailmassa”, Meretoja kirjoittaa.

Lue koko pääkirjoitus.