Kiiltomato.net

Kiiltomato.net on kirjallisuuskritiikin verkkolehti. Kiiltomato etsii hehkuunsa kirjoja, jotka ansaitsevat lisää huomiota. Kiiltomadossa arvioidaan kotimaista ja käännettyä kaunokirjallisuutta sekä erityisesti kirjallisuutta käsitteleviä tietokirjoja.

Kiiltomato tarjoaa vaihtoehdon niin päivälehtien kuin aikakauslehtienkin kritiikille. Kiiltomadossa on mahdollista arvioida teoksia perehtyneesti ja laajemmin kuin päivälehtikritiikissä. Kiiltomadon kritiikit palvelevat valtakunnallisesti, ja Lysmaskenin ruotsinkieliset kritiikit toimivat tärkeänä kulttuurisena siltana myös muihin maihin.

Kiiltomadon päätoimittaja on Aleksis Salusjärvi.

Klikkaa tästä Kiiltomadon sivuille!

Voit ostaa edullista ilmoitustilaa Kiiltomadosta:
Kiiltomadon mediakortti