Kjell Lindblad som gäst

Kjell Lindblad inleder sitt besök i Ekenäs gymnasium med att visa upp sin skrivmaskin. ”En lika genial som enkel uppfinning, mekanisk i likhet med hjulet. Skrivmaskinens ljud är behagligare än datorns klapprande. Man är oberoende av elektricitet och behöver ingen printer.”

Andraklassisterna delas upp i grupper och får olika uppgifter. ”Att skriva för hand är också skönt på sitt sätt”, säger Kjell medan han delar ut kuvert.

Eleverna ska skriva dikter. Gruppnamnen ger dem vägledning. Boktjuvarna får ta sitt material från böcker som finns i biblioteket, Narcissisterna ser själva i spegeln, Porträttörerna målar varandra i ord. Surrealisterna är friast.

”Att författa är en process och ett resultat. Man måste stå ut med att vara ensam, att bara sitta och titta ut genom fönstret. Det är tillåtet att använda allt material som finns runt omkring. Alla författare lånar.”

En ung man frågar vad det är som är roligast med att vara författare. ”Det är att få leka, fast man är vuxen. Att skriva är lite som att bygga med klossar. Orden är mina klossar. I författarskapet kan jag kombinera barndomens lek med vuxenlivets frihet”, säger Kjell.

I takt med att grupperna blir färdiga med sina uppgifter knattrar Kjell ner dikterna med sin maskin. Ungdomarna kommer fram och läser sina alster högt. ”Inte var det så svårt”, säger de och ser lite förvånade ut.

Kjell säger att fast han trivs ensam i sitt eget sällskap, så är det också roligt att se livs levande ungdomar och barn. ”Man märker att skrivandet är både abstrakt och konkret, tankar och handling. Det är en livsstil jag gärna förmedlar vidare.”
”Så är det roligt att se olika skolor i olika landsändar. Det är fritt fram för lärarna att stjäla mina idéer”, säger han glatt innan vi avslutar arbetspasset.

Länkar:
Boka en författare
Möt forfattaren -projektet
Ett lyckat författarbesök
Arvoden 2011