Kuinka tukea lasten ja nuorten miesten lukutaitoa?

Arvostettu lukutaitotutkija Dr. Simone C. Ehmig saapuu Suomeen 22.-24.1.

Saksan keskeisimmän lukutaitojärjestön Stiftung Lesenin tutkimuspäällikkö Simone C. Ehmig saapuu Lukukeskuksen vieraaksi. Hän esiintyy kahdessa tilaisuudessa 23. ja 24.1. Seminaareissa käsitellään nuorten miesten lukutaitoa sekä lukutaidon kehittymistä varhaislapsuudessa.

Sanat haltuun -hankkeen loppuseminaarissa 23.1. Simone C. Ehmig esittelee tuoreita saksalaisia tutkimustuloksia koskien sukupuolten välistä eroa lukutaidossa.

”Tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidossa on tunnustettu tosiasia. Vaikka erot näennäisesti katoavat aikuiässä, merkitsevät ne kuilua lukutottumuksissa ja lukemaan oppimisessa. Nuorilta miehiltä puuttuvat lukevat esikuvat. Saksalaiset tutkimukset vahvistavat, että heikommat taidot omaavat nuoret miehet tarvitsevat heidän tarpeistaan kumpuavia, heille suunnattuja omia ohjelmia lukutaidon tukemiseen“, Ehmig sanoo.

Lue lapselle -seminaarissa 24.1. Ehmig puhuu lukutottumusten muodostumisessa varhaislapsuudessa. Hän mm. esittelee digitalisaation vaikutusta lasten lukemiseen sekä antaa vanhemmille vinkkejä erilaisten medioiden käytöstä yhteisissä lukuhetkissä.

Sanat haltuun – ammattikoululaisten lukutaito muuttuvassa työelämässä 23.1. klo 8.30-12, Biofore talo (Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki)

UPM ja Lukukeskus kutsuvat kuulemaan alan parhaita asiantuntijoita ammattikoululaisten lukutaidosta. Sanat haltuun -hankkeen loppuseminaari tarjoaa ajankohtaisen katsauksen muuttuvan työelämän synnyttämiin haasteisiin.  Seminaarissa esitellään myös Sanat haltuun -hankkeen tuloksia.
Ohjelma
Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.fi/reg/lukukeskus_UPM

Lue lapselle -seminaari 24.1. klo 10-12, Goethe-Institut (Salomonkatu 5 B, 00100 Helsinki)

Uusien medioiden yleistyminen vaikuttaa ihmisten lukutottumuksiin. Tutkimusten mukaan aikuisten lukeminen on vähentynyt, mikä heijastuu myös lasten kanssa lukemiseen. Kehitys ei kuitenkaan ole yksinomaan negatiivista. Seminaarissa kuullaan tuoreimpia tutkimustuloksia varhaislapsuuden lukutottumuksista sekä Saksasta että Suomesta. Tilaisuudessa esitellään myös Lukukeskuksen Lue lapselle -hanketta.
Yhteistyössä Goethe-Institutin kanssa.
Kielet: suomi ja englanti
Vapaa pääsy

Koko ohjelma: www.lukukeskus.fi/kannykkapeleja-vai-aaneen-lukemista-seminaari-varhaislukemisen-merkityksesta/

Dr. Simone C. Ehmig on väitellyt tohtoriksi viestinnästä ja opiskellut mm. lingvistiikkaa sekä taidehistoriaa. Hän on tehnyt lukuisia empiirisiä tutkimuksia mm. Mainzin yliopistoon Saksaan sekä Luganon yliopistoon Sveitsiin. Tällä hetkellä hän työskentelee johtajana Sitftung Lesenin tutkimusinstituutissa. Stiftung Lesen on Saksan keskeisin lukutaitojärjestö. Sen alainen tutkimusinstituutti on erikoistunut lukemisen ja mediankäytön tutkimukseen. Ajankohtaiset tutkimusprojektit koskevat ääneen lukemisen merkitystä perheissä, nuorten lukemaan innostamista sekä terveydenlukutaitoa.