Kulturfältets takorganisationer främjar jämlikhet

Sju takorganisationer på konst- och kulturfältet har grundat en förening som ska driva Servicen Kultur för alla. Servicen Kultur för alla fyller i år tio år och dess verksamhet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Den nya föreningens ordförande är president Tarja Halonen. Föreningens grundande medlemmar är Finlands biblioteksförening rf, Finland Festivals rf, Finlands museiförbund rf, Finlands Symfoniorkestrar rf, Finlands Teatrar rf, Läsecentrum rf och Teatercentrum rf.

Servicen Kultur för alla fortsätter sitt samarbete med aktörer på fältet för att främja tillgänglighet och mångfald på kulturfältet. Målet är att olika typer av publiker och identiteter samt olika minoritetsgrupper ska beaktas på konst- och kulturfältet. Servicen Kultur för alla har sina rötter i museivärlden och har sedan starten verkat som en del av Statens konstmuseum. Genom den nya föreningen kommer Servicen Kultur för alla att bättre och mångsidigare kunna stöda hela kulturfältet. Servicen Kultur för alla flyttar under år 2013 till nya lokaler och uppgifterna om dessa uppdateras senare på servicens webbsidor.

Syftet med den nygrundade, självständiga föreningen är att stärka kulturaktörers redan väl påbörjade arbete och att främja medborgarnas lika möjligheter som användare av kulturtjänster. Jag deltar gärna i denna verksamhet”, konstaterar föreningens ordförande Tarja Halonen.

På webbsidorna för Servicen Kultur för alla kan man läsa, förutom aktuella nyheter och bloggar, även rapporter och undersökningar i anslutning till tillgänglighet och mångfald på kulturfältet. Dessutom kan man gratis ladda ner olika redskap för kulturaktörer för främjandet av jämlika tjänster.

www.kulturforalla.fi

Mer information:

Rita Paqvalén, projektchef för Servicen Kultur för alla
rita.paqvalen@fng.fi
Tel. +358 (0)9 1733 6218
GSM +358 (0)40 674 3528
Brunnsgatan 2
00100 Helsingfors