Laaja tutkimus trendikkäästä lavarunoudesta

Lukukeskus selvittää ensimmäistä kertaa Suomessa, lisääkö lavarunous ja spoken word -harrastus lukuintoa nuorten keskuudessa.

Lukukeskus saa Koneen Säätiön tuella ennennäkemättömän mahdollisuuden testata, voisiko uusista kirjallisuudenlajeista olla hyötyä äidinkielen opetuksessa, ja olisiko niistä myös nuorten lukutaidon parantajiksi ja kirjoittamisinnon lisääjiksi.

Mun tarina – tutkimushankkeessa seurataan lavarunouden ja spoken wordin vaikutteita opetuksessa ja rohkaistaan nuoria itseilmaisuun ja kirjoittamiseen.

– Tavoitteenamme on löytää yhä useammalle nuorelle heitä kiinnostava portti kirjallisuuden maailmaan ja auttaa nuorta oivaltamaan omat kykynsä, hankkeen taiteellinen tuottaja ja runoilija Aura Nurmi kertoo.

Kolme vuotta kestävän hankkeen aikana lavarunouden ammattilaiset kiertävät ympäri Suomea järjestämässä työpajoja. Erityisesti lukioille tarjottavien pajojen aikana levitetään tietoa ja tehdään inspiroivia ja palkitsevia luovan kirjoittamisen tehtäviä. Työpajojen aikana kerätään tutkimusta ja ohjeita esimerkiksi äidinkielen opettajien hyödynnettäviksi.

– Suomalaisnuorten lukuinto on yksi OECD-maiden heikoimpia ja se vaikuttaa kaikkeen oppimiseen ja luetun ymmärtämiseen. Lukukeskus haluaa etsiä uusia tutkittuja metodeja äidinkielen opetuksen tueksi, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís toteaa.

Lavarunous ja spoken word ovat jo pitkään olleet pääkaupunkiseudulla nuorten, alle 20-vuotiaiden suosima taidemuoto, jonka potentiaali kannattaa ottaa huomioon yhtenä keinona laskevan lukutaidon maassa. Nuorten avomikkitilaisuudet ovat keränneet 13-22 -vuotiaiden joukossa jo suurta suosiota.

Video: Mun tarina – Aura Nurmi, runoilijan matka

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Emmi Jäkkö, viestintäpäällikkö
puh. 050 563 8998
emmi.jakko@lukukeskus.fi

Aura Nurmi,
aura.nurmi@lukukeskus.fi