Läsveckan lyfter fram européernas läskunnighet

16.4.2019

Den nationella Läsveckan firar litteraturen och översättningslitteraturen i Europa.

Mer än 73 miljoner vuxna i Europa är analfabeter och var femte 15-åring har svag läskunnighet. Jämfört med Pisaresultaten från år 2012 har EU enligt resultaten från 2015 gått ett steg bakåt. Enligt forskningsresultat har 12,8 procent av studerandena lämnat skolan på hälft, samtidigt som utbudet på arbetsplatser som kräver låg utbildning minskar.

Temat för den nationella Läsveckan 2019 är Hela Europa läser, eftersom arbetet för läsning är en gemensam angelägenhet. Genom att garantera en tillräcklig läskunnighet för alla kan vi förbättra medborgarnas möjligheter att delta i samhällslivet. Läscentrum bjuder in alla att delta i Läsveckan 22– 28.4.2019!  Vi firar den europeiska litteraturen och lyfter fram översättningslitteraturen.

– Under Läsveckan kopplar vi ihop det läsfrämjande arbetet i en europeisk kontext. Vi kan lära oss av andra och dela med oss av egna erfarenheter, säger Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís.

Läscentrum hör till konsortiet EURead, som består av läsfrämjande organisationer i Europa. EURead ordnar 2019 en allmäneuropeisk läskampanj,  Europe Reads.  Avsikten är att verksamheten under Läsveckan ska ändra inställningen till läsning, hitta metoder att öka intresset för läsning och kännedomen om läsvanorna i de Europeiska länderna.

Läsveckan förverkligas som en evenemangsbaserad vecka där aktörer runtom i Finland bjuds in. Läscentrum bjuder på innehåll och tips om hur man kan delta, uppmanar att lägga ut videon från evenemang med mera på sociala medier.

Målsättningen är att nå också sådana som inte tidigare deltagit så aktivt i det läsfrämjande arbetet. Skolor och bibliotek erbjuds gratis material, det finns på Läsveckans webbplats.

Källa: www.euread.com