Lisää sähköä kirjallisuuteen

KiiltomatoNäkyvin muutos kirjallisuudessa elinaikanamme on digitaalisen kulttuurin murros, kirjoittaa Kiiltomadon uusi päätoimittaja Aleksis Salusjärvi. Internet on paitsi laajentanut kirjallisuuden julkaisukanavia myös leventänyt sen vastaanottoa. Kirjallisuudesta on tullut suoraviivaisempaa, intohimoisempaa, pidäkkeettömämpää sekä ennen kaikkea sähköisempää.

Jokaisen sukupolven on keksittävä ja löydettävä kirjallisuus uudelleen. Se säilyttää keskeisen aseman kulttuurissa ainoastaan saumattomana osana ihmisten elämää. Kritiikin näkyviä tehtäviä on viedä kirjallisuuden viestikapulaa eteenpäin. Kriitikot ja kirjailijat pyrkivät samaan: kirjallisuuden merkityksen laajentamiseen. Vaikka he näyttävät usein toimivan toisiaan vastaan, heidän päämääränsä on yhteinen.

Kiiltomadon kaltaiset ympäristöt ovatkin julkisen kulttuurikeskustelun pooleina keskeisessä asemassa.

Lue koko pääkirjoitus.