Lue lapselle -hanke kannustanut jo yli 10 000 suomalaisperhettä lukemaan

Lukukeskuksen Lue lapselle -hankkeessa kunnat, neuvolat ja kirjastot tekevät yhteistyötä suomalaisten lukutaidon edistämiseksi. Tavoitteena on, että lukemaan innostaminen ja siihen liittyvän faktatiedon jakaminen vakiintuu osaksi neuvolatarkastuksia ja tavoittaa kaikki Suomen vanhemmat. Tähän mennessä tietoa on jaettu yli 10 000:lle suomalaisperheelle.

Lukukeskuksen saamassa palautteessa varhaiskasvatuksen ja neuvolan ammattilaiset kaipaavat yhtenäistä ja ajantasaista tietoa lapselle lukemisen tärkeydestä. Lukukeskus on tuottanut Lue lapselle -materiaalipaketin ammattilaisten työn tueksi. Kansanedustaja Sari Sarkomaan mukaan ääneen lukemisen merkityksen ja lukutaitotiedon jakamisen tulisi vakiintua neuvolan tehtäväksi. Lue lapselle -hankkeen pilotoima toimintamalli tulisi ottaa käyttöön kaikissa neuvoloissa. Näin se tavoittaisi tasavertaisesti kaikki lapsiperheet.

”Lapselle lukeminen vaikuttaa lapsen oppimistuloksiin. Kotona lukeminen vaikuttaa lapsen tulevaan koulumenestykseen enemmän kuin vanhempien sosioekonominen tausta. Lapselle lukeminen on siis tasa-arvoteko”, Sarkomaa sanoo.

Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan. Lapselle lukemisella on yhteys paitsi parempaan koulumenestykseen myös sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Myös lapsen sanavarasto kasvaa ja monipuolistuu. Lapsuudessa omaksutut lukemisen tavat ja aktiivisuus vaikuttavat merkittävästi tuleviin lukutottumuksiin.

Jotta suomalaisten lukutaito säilyisi korkealla tasolla, pitäisi tietoa lukemisesta saada vanhempien käyttöön jo ennen lapsen syntymää tai heti sen jälkeen. Muista Euroopan maista esimerkiksi Saksassa ja Iso-Britanniassa vanhemmat saavat tietoa ja ohjeita lukemisesta ennen lapsen syntymää. Suomessa lukutaitomateriaaleja jaettiin neuvoloissa viimeksi 35 vuotta sitten. 30-vuotiaat ovatkin vielä tämän päivän hyviä lukijoita.

Varhaiskasvatusammattilaisten yhteistoiminta on lukutaitotyössä tärkeää. Lue lapselle -hankkeessa on kehitetty uusia toimintamalleja kirjastojen ja neuvoloiden sekä esimerkiksi ennaltaehkäisevän perhetyön, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja kansalaisopistojen maahanmuuttotyön kanssa.

Lue lapselle -pilotti

Lue lapselle -hanke on tehnyt yhteistyötä 10 pilottikunnan kanssa. Niissä Lue lapselle -materiaalit on jaettu neuvolatarkastusten yhteydessä yhdelle kokonaiselle ikäluokalle.Henkilökuntaa on ohjeistettu materiaalien jakamisessa.

Pilottikuntien, Tyrnävän, Salon, Kemiön, Humppilan, Jokioisen, Forssan, Ypäjän, Tammelan, Isojoen, Ruoveden, Kortepohjan ja Valkeakosken palautteiden mukaan materiaalit ovat tukeneet neuvolan henkilökunnan mahdollisuuksia muistuttaa vanhempia lukemisen tärkeydestä. Vanhemmat ovat ottaneet tiedon ja tarjotut materiaalit mielellään vastaan.

Valkeakoskella lukumittaa ja faktaesitettä on jaettu kaikille puolivuotiaiden ryhmäneuvolassa, joka pidetään Valkeakosken kirjastossa. ”Materiaaleista on ollut paljon iloa. Niissä on tiiviisti kerrottu lapsille lukemisen myönteiset vaikutukset. Osa vanhemmista ajattelee, että lapsille lukeminen on ajankohtaista vasta kun lapsi jo osaa sanoja”, osastonjohtaja Outi Vaskin kertoo Valkeakosken kaupunginkirjastosta.

Lue lapselle -hankkeen materiaalit koostuvat nettisivujen lisäksi Lukumitasta ja faktaesitteistä. Lukumitan voi kiinnittää esimerkiksi lastenhuoneen tai kirjaston lastenosaston seinään, ja se kertoo lukemisen tärkeydestä eri ikävaiheissa. Faktaesitteet on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ammattilaisten tueksi ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Materiaali on tuotettu suomeksi ja ruotsiksi ja käännetään myös muille yleisimmille Suomessa puhutuille kielille. Materiaaleja voi tiedustella sähköpostitse asiakaspalvelu@lukukeskus.fi.

Hanketta on tukenut Svenska kulturfonden ja WSOY:n kirjallisuussäätiö.

Lue lapselle -sivusto: luelapselle.fi