Läs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets läskunnighet och skolframgång. Grunden för läskunnigheten och läskulturen läggs under småbarnsåren. Hemmet har stor betydelse för barnets läsvanor: Finns det böcker i hemmet, värdesätter man läsning och ingår besök på bibliotek i familjens vardag?

I Babyns första bok som delas ut på rådgivningarna har man inte på flera år påmint föräldrar om hur viktigt det är att regelbundet läsa tillsammans. Tidigare har det funnits en stark tradition av att läsa för barn och besöka bibliotek i Finland. Enligt ny forskning är det bara 25 procent av de finländska föräldrarna som ofta läser för sina barn. Det har skett en brytning i läskulturen. Det finns ett större behov än någonsin att arbeta för läskunnighet i Europa.

Broschyren Läs för barnet och webbplatsen som öppnar hösten 2016 instruerar och stöder alla familjer i fritidsläsning oberoende av social, språklig och ekonomisk bakgrund. Bara genom att upplysa föräldrar garanterar man att barn kan ta del av den litterära traditionen och utvecklas som läsare på ett jämlikt sätt. Genom upplysning kan man se till att svag läskunnighet inte går i arv. På webbplatsen Läs för barnet har vi samlat fakta om hur viktigt det är att läsa högt. Där finns också lästips för barn i olika åldrar, rim, ramsor och dikter.

VerksamhetLäs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets läskunnighet och skolframgång. Grunden för läskunnigheten och läskulturen läggs under småbarnsåren. Hemmet har stor betydelse för barnets läsvanor: Finns det böcker i hemmet, värdesätter man läsning och ingår besök på bibliotek i familjens vardag? Läs mer


Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora Läsäventyret

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens Finland. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela jubileumsåret. Läs mer