Filosofit

Filosofit on tiivis kokoelma filosofian historiasta, kehityksestä, sekä filosofiasta tieteenä. Filosofiaa lähestytään filosofien kautta. Filosofit etenee kronologisessa järjestyksessä ja se on jaettu kuuteen aikakaudelliseen osaan, alkaen ajasta jolloin filosofian katsotaan syntyneen. Teos tekee filosofiasta oppimisen yksinkertaiseksi ja vaivattomaksi.

Filosofit on hakuteoksena hyvä, laaja ja tiivis, ja se toimii myös teoksena filosofiaan tutustumiseen antaen kokonaiskuvan filosofiasta, avartaen niin teorioita kuin omaakin mieltä. Filosofian kehityksen hahmottaminen onnistuu kätevästi tämän teoksen avulla. Kirjassa keskitytään yhteen filosofiin kerrallaan, ja henkilöt sekä filosofiset suuntaukset tulevat hyvin tutuiksi. Tekijät ovat pitäneet huolen siitä, että oli lukija kuinka aloittelija tahansa, hän löytää ja saa tarvitsevansa informaation vaikeidenkin asioiden ymmärtämiseen. Se luonnistuu sekä yksinkertaisen ja selkeän rakenteen, että sisällöllisen selittelyn avulla. Teosta voisikin kutsua filosofian Wikipediaksi.

Filosofit hurmaa myös sisältöä tukevalla ulkoasullaan. Ulkoasu on mietitty ja se vetoaa niin nuoriin kuin aikuisiinkin. Filosofit esittää filosofian suuntauksia, teorioita ja ajatuksia yksinkertaisilla, kaavioilla, kuvilla ja tietopalstoilla. Teoksessa on selkeät lyhyet kappaleet, ja lukemista keventäviä nostoja, joissa on lainattu filosofien keskeisimpiä ajatuksia. Filosofisten ajatusten ja vaikeiden abstraktien teorioiden ymmärtämistä autetaan typografialla ja kuvituksella, jotka palvelevat niin aihetta kuin lukijaakin.

Filosofit kuuluu kaikille filosofiasta kiinnostuneille. Filosofian harrastelijoille se toimii kiitoratana suurempien asioiden ymmärtämiselle, eikä varmasti jätä oppinuttakaan filosofia kylmäksi.

4/5