Lukukeskuksen ja ÄOL:n lausunnot lukutaidon edistämiseksi

Lukukeskus ja Äidinkielen opettajain liitto ovat toimittaneet lausunnot Eduskunnan sivistys-ja tiedejaostolle siitä, millaisiin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä suomalaisten lasten ja nuorten kirjoitus- ja lukutaidon sekä lukemisen edistämiseksi.

Lue lausunnot lataamalla:

Lukukeskuksen lausunto (pdf).

Äidinkielen opettajain liiton lausunto (pdf).