Lukutaito ei ole itsestäänselvyys

Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís muistuttaa Helsingin Sanomien mielipidesivuilla, että lukutaito ei ole itsestäänselvyys.

Helsingin Sanomat 8.5.2015

Suvi Ahola (HS Kulttuuri 6. 5.) nosti esille tärkeän asian tekeillä olevasta lukion opetussuunnitelmasta, jonka mukaan velvoitetta lukea kokonaista kaunokirjallista teosta enää ole.

Se, miten kaunokirjallisuuteen tutustutaan, riippuu pitkälle koulusta ja opettajasta. Koska maailma ympärillämme on muuttunut, tarvitaan erilaisia tekstinlukutaitoja, eikä kirjallisuuden lukeminen enää riitä. Tämä on aivan totta, mutta se ei saisi viedä tilaa kirjallisuudelta ja kirjojen lukemiselta.

Pitkien tekstien syvälukeminen on edellytys yleissivistykselle sekä kulttuuriselle ja sosiaaliselle ymmärrykselle juuri tässä muuttuvassa maailmassa. Lukeminen ja lukutaito käyvät käsi kädessä, ja siitä syntyykin eräänlainen kierre. Mitä vähemmän jaksaa keskittyä pitkään ajattelua vaativaan tekstiin, sitä vaikeampaa se on ja sitä nopeammin tahto lukemiseen vähenee ja lukutaito heikkenee.

Lukutaidolla tarkoitan sekä tekstin lukemista että tuottamista. Heikko lukutaito taas johtaa siihen, että tekstien ymmärtäminen kaikissa uusissakin ympäristöissä vaikeutuu.

Heikkojen lukijoiden osuus Suomessa on tutkimusten mukaan lisääntynyt kymmenen viime vuoden aikana. Tämä ei ole vain kouluikäisten ongelma vaan koskee myös aikuisia. Heikko lukutaito lisää syrjäytymistä, koska kyky tulla toimeen arkipäivän tilanteissa heikkenee ja sekä työnhaku että työn tekeminen vaikeutuvat.

Lukion opetussuunnitelma ei ratkaise ongelmaa. Huomiota pitäisi kiinnittää kaikkiin opintotasoihin – ala-asteesta ammattikouluihin ja aikuisopetukseen.

Ilmi Villacís
toiminnanjohtaja, Lukukeskus