Lukukeskuksen vuosikertomus 2015

Lukukeskuksen vuosikertomus 2015

Tervetuloa lukemaan Lukukeskuksen vuosikertomusta!

Lukukeskuksen toiminnalla on vuosi vuodelta yhä suurempi merkitys, koska lukemisen tavat ja keinot muuttuvat nopeasti. Lukukeskus toimii tärkeänä linkkinä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä lukemisen edistämisessä ja on alan keskeisiä asiantuntijoita kansallisesti ja kansainvälisesti. Lukukeskus panosti vuoden 2015 aikana erityisesti kirjailijavierailujen kehittämiseen ja kirjailijoiden työtilaisuuksien lisäämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksella käynnistyi kirjailijavierailujen tilaajapalvelun uudistaminen. Yhteistyöhanke Sanasto ry:n kanssa lisäsi Lukukeskuksen tunnettuutta kirjailijoiden joukossa ja laajensi vierailujen tilaajakuntaa. Kirjailijoille tuotettiin opasmateriaali ja video vierailuja varten sekä järjestettiin laaja kysely kirjailijavierailuista.

Yhteistyö olemassa olevien verkostojen kanssa jatkui tiiviinä. Sen lisäksi Lukukeskus aloitti yhteistyön uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Erittäin aktiiviseksi muodostui yhteistyö Kirjan Vuoden, Lastenkirjainstituutin, Suomen Tietokirjailijat ry:n, Helsingin koulujen, Helsingin kaupungin opetusviraston ja kehitysyhteistyöalan toimijoiden – Suomen Pakolaisavun ja Nenäpäivän kanssa. Vuosi 2015 oli myös aktiivisen kansainvälisen yhteistyön aikaa. Lukukeskus osallistui Euroopan lukutaitoverkoston Elinetin toimintaan asiantuntevana ja aloitteellisena kumppanina ja ansaitsi sitä kautta arvostusta kansainvälisissä verkostoissa. Elinet-yhteistyö toi mukanaan hyviä ideoita Lukukeskuksen toimintaan, ja siitä opittiin valtavasti. Uutena toiminnanjohtajana halusin tuoda mukanani uudenlaista yhteistyötä, verkostoja ja näkyvyyttä ja koen, että yhdessä Lukukeskuksen ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa onnistuimme siinä hyvin.

Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís