Lukukeskus hyväksyttiin EUReadin jäseneksi

Tiedote 25.10.2016

Lukukeskus lisää vastedes asiantuntemustaan kansainvälisistä toimintatavoista ja vie omaa osaamistaan muualle Eurooppaan toimimalla aktiivisesti EURead-yhdistyksen jäsenenä. EUReadin jäsenenä on 20 eurooppalaista lukemista ja lukutaitoa edistävää järjestöä. EURead tukee ja rohkaisee kehittämään kansallisia ja kansainvälisiä lukemishankkeita ja kampanjoita.

EURead verkosto yhdistää Eurooppalaisten lukemista ja lukutaitoa edistäviä järjestöjä, jotka kampanjoillaan ja asiantuntemuksellaan lisäävät lukutaitoa ja lukemista koko Euroopassa. Tarve tällaiselle toiminnalle on syntynyt siitä, että hyvä lukutaito on yhä tärkeämpänä edellytyksenä pärjätä yhteiskunnassa kun talous, koulutus, terveys ja hyvinvointi ovat riippuvaisia pääsystä tiedon lähteille. EURead -verkosto kokoontui lokakuun lopussa Brysselissä. Eurooppalaiset yhteistyökumppanit selvittivät mahdollisuuksia edistää lukemisen asiaa Euroopan parlamentissa ja komissiossa yhteisvoimin. Samalla vaihdettiin kokemuksia ja hyväksyttiin uudet jäsenet.

EUReadin tärkein tavoite on vahvistaa organisaatioita ja verkostoja sekä auttaa saamaan jäsenorganisaatioillensa poliittista ja taloudellista tukea hankkeisiin perustuen tuoreimpiin akateemisiin tutkimuksiin ja asiatietoon. Lukukeskus suunnittelee vastaisuudessa yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppanien kanssa EU:n rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä ja yhteistä vaikuttajaviestintää.

EURead on rekisteröity yleishyödyllisenä yhdistyksenä Belgiassa ja se toimii läheisessä yhteistyössä EU:n parlamentin, komission ja muiden eurooppalaisten instituutioiden kanssa. EUReadin puheenjohtajuus on Saksan Stiftung Lesen –järjestöllä. EURead on tänä vuonna Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) ehdokkaana.

euread_logo