Lukukeskus nostaa ajankohtaisia aiheita esiin Turun kirjamessuilla
30.9.2019

Tervetuloa seuraamaan Lukukeskuksen järjestämiä keskusteluja lukemisesta ja lukutaidosta Turun kirjamessuille 4.6.10.2019.

 

Neuvola kannustaa perheet lukemaan

Lukukeskuksen Lukulahja lapselle -ohjelmassa jaetaan neuvolatarkastuksessa kirjakassi kaikille 2019-21 syntyville vauvoille. Kassi sisältää lorukirjan vauvoille ja iltasatukokoelman leikki-ikäisille. Kirjojen lisäksi kassiin on pakattu myös seinälle kiinnitettävä Lue lapselle -lukumitta, lorukortit sekä kutsukortti kirjastoon. Neuvolat voivat tilata kasseja maksutta jaettavaksi. Ensimmäisten 4 kk aikana kasseja on tilattu jo yli 55 000 neuvoloihin ympäri Suomen. Lukulahja lapselle -ohjelman rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Aihe on esillä myös Turun kirjamessuilla. Lukulahja lapselle –ohjelmasta ja neuvolan roolista perheiden lukukasvatuksen tukijana keskustellaan perjantaina klo 10.20 Agricola-lavalla A-hallissa. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta, ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan. Lapsen lukutaidon ja kielellisen kehityksen kannalta olennaista on monipuolinen ja säännöllinen lukeminen ja lukutaidon tukeminen. Neuvolat ovatkin avainasemassa jakaessaan tietoa lapselle lukemisen merkityksestä.

Keskustelemassa ovat Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen ja tutkija, terveydenhoitaja Heidi Parisod. Hakulinen on erikoistunut Äitiys- ja lastenneuvolapalveluihin sekä lasten ja perheiden terveyteen ja hyvinvointiin. Parisod tuo keskusteluun arvokasta tietoa perheiden ja neuvolan vuorovaikutuksesta. Haastattelijana Lukukeskuksen viestintä- ja hankepäällikkö Emmi Jäkkö.

Lisätietoa: www.luelapselle.fi

 

 

Äidinkielen merkitys monikielisessä ympäristössä

Yhä useampi Suomessa asuva henkilö käyttää suomea toisena tai vieraana kielenä. Yhteiskunnastamme tulee jatkuvasti monikulttuurisempi. Varsinkin Suomen eteläisimmissä kaupungeissa on maahanmuuttajien määrä kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Suomen ja ruotsin lisäksi kodeissa, päiväkodeissa ja kouluissa puhutaan kymmeniä eri kieliä, minkä takia oman äidinkielen merkitys korostuu oppimisessa. Vielä toisen polven maahanmuuttajista lähes 30 % ei saavuta opiskelusta ja useista töistä suoriutumiseen riittävää lukutaitoa. Muussa väestössä vastaava osuus on noin 10 %.

Aihe on esillä myös Turun kirjamessuilla. Eino-lavalla perjantaina klo 12.20 järjestettävässä paneelissa keskiössä ovat keinot, jolla maahanmuuttajien lukutaitoa voidaan vahvistaa. Ymmärrämmekö oman äidinkielen merkityksen? Miten tuemme koululaisten monikielisyyttä? Opetussuunnitelmassa puhutaan nyt kielitietoisuudesta, mitä sillä tarkoitetaan?

Keskustelemassa ovat lastentarhanopettaja Paco Diop, S2 opettaja Anna Nylund, saamenkielen edustaja Anni Koivisto ja luokanopettajaopiskelija Mina Bahmanpour. Haastattelijana toimii Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís. Keskustelu avaa näkymiä monikulttuuriseen koulumaailmaan, sen haasteisiin ja etuihin.

 

Lukeminen ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä

Suomessa on selvästi enemmän syrjäytyneitä nuoria kuin muissa Pohjoismaissa. Lähes 16 % suomalaisista 20–24-vuotiaista on kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Riittävä lukutaito on tehokas keino estää syrjäytymistä ja demokratian tae.

Lukukeskuksen Sanat haltuun -hankkeen kyselyssä huomattava osa ammattikoululaisista ei kokenut lukemista itselleen tärkeäksi, eikä nähnyt lukutaidolla olevan yhteyttä työelämään; vain hieman reilu kymmenesosa vastanneista kertoi lukevansa pärjätäkseen tulevansa työelämässä. On huolestuttavaa, jos nuoret eivät itse tunnista lukutaidon merkitystä. Olisikin tärkeää pohtia, puhummeko lukemisesta ja lukutaidosta oikein.

Turun kirjamessuilla perjantaina Jukola-lavalla klo 16.00 aiheesta ovat keskustelemassa lehtori Ritva Hyttinen, toimittaja Aleksis Salusjärvi, erikoiskirjastovirkailija Irmeli Malka-Kannisto sekä Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís.

Paneelissa pohditaan lukutaidon merkitystä yhteiskunnassa pärjäämisen kannalta. Ketkä ovat vastuussa siitä, että kaikilla olisi riittävän hyvä lukutaito? Missä vaiheessa kannattaisi panostaa lukutaitoon, jotta syrjäytyminen voitaisiin estää? Mitä konkreettisia keinoja käytetään lukutaidon edistämiseksi siinä vaiheessa, kun asiat ovat huonosti, ja miten ne tehoavat? Mitä konkreettisia keinoja vielä tarvitaan?

Lue lisää: www.sanathaltuun.fi ja Lukemattomat mahdollisuudet

 

 

 

Syysloma on lukuloma!

Kirjoja luetaan koko ajan määrällisesti vähemmän, ja erityisesti aikuisten asenteet lukemista kohtaan tarttuvat. Lukemisen edistäminen vaatii yhteisiä toimia, jotta asenteet lukemista kohtaan muuttuvat.

Turun kirjamessuilla Kirja-alan toimijat ehdottavat, että syysloma nimetään virallisesti lukulomaksi. Lukuloman tarkoituksena on, että lapset, nuoret ja aikuiset voisivat lähteä syyslomallaan matkalle kirjan siivin. Lomalla on myös aikaa lukea yhdessä!

Lauantaina klo 10.50 Kuistilla ovat keskustelemassa Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho ja Lukuliikekoordinaattori Pia Lumme. Esiintymisen juontaa Lukukeskuksen viestintä- ja hankepäällikkö Emmi Jäkkö.

Lue lisää: www.lukuloma.fi