Lukukeskus palkitaan lukemisen edistämisestä

Lukukeskukselle myönnetään 6.11. Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston jakama, 20 000 euron suuruinen kannustuspalkinto kirjailijavierailutoiminnasta.

Perusteluissa mainittiin mm., että kirjailijoiden henkilökohtainen tapaaminen innostaa lukemaan ja parantaa lukumotivaatiota usein pitkäkestoisesti. Kirjailijavierailun toiminta ja määrä ovat jatkuvassa kasvussa: Vuoden 2013 aikana Lukukeskuksen vierailutoiminta tavoittaa yleisöä yli 38 000 henkeä, joista valtaosa on lapsia ja nuoria. Eri kirjailijaesiintymisiä on noin 840 vuodelle 2013.

Lukukeskus kiittää tunnustuksesta ja kaikkia vierailutoimintaa tukevia tahoja! Tulevat kirjailijavierailut löytyvät täältä.