Lukuliike koulussa käynnistyy – Tubettaja Miklu sekä kirjailijat Magdalena Hai ja Roope Lipasti innostavat lukemaan Mukkulan koulussa
Tiedote 10.10.2018

Lukuliike vie lukemisen elämyksellisyyden Suomen kouluihin ja päiväkoteihin. Lukuliike koulussa –kampanja käynnistyy avaustapahtumalla Lahden Mukkulan koulussa 17.10. Koko koulun yhteiseen lukufestariin osallistuvat tubettaja Miklu sekä kirjailijat Roope Lipasti ja Magdalena Hai.

Jos lukutaidon nykyinen kehitys jatkuisi, tänä vuonna koulunsa aloittaneista ekaluokkalaisista joka kymmenes ei tilastojen valossa oppisi peruskoulun aikana lukemaan kunnolla. Kiinnostus ja innostus lukemiseen on vähäistä. Siksi tarvitaan Lukuliikettä.

Lukuliikkeen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama, lukemisen ja lukutaidon parissa toimivista asiantuntijoista koostuva Lukutaitofoorumi, joka julkaisi syksyllä 2018 ehdotuksensa lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiseksi. Jo nyt lukutaidon ja -innon edistämiseksi tehdään paljon arvokasta työtä, johon liittyvää tietoa ja osaamista on pyritty kokoamaan yhteen Lukuliikkeeksi.

Lukuliike koulussa -kampanjan esiintyjät kertovat omasta lukuharrastuksestaan, lukemisen merkityksestä omaan elämäänsä sekä kirjailijan ja tubettajan työstään. Tarkoitus on osoittaa, että lukemista tarvitaan monen osaamisen taustalla ja muistuttaa nuoria siitä, että kirjat ja kirjallisuus kuuluvat myös heille.

Lukuliike koulussa –tapahtuman jälkeen koulussa jatketaan tähtikirjailijoiden kirjojen lukemista, ammattilaisten laatimien lukuhaasteiden ja tehtävien tekemistä sekä tartutaan lukemiseen ja kirjoihin monipuolisesti koko lukuvuoden ajan. Lukuliike koulussa –tapahtuma järjestetään 40 koulussa ympäri Suomen. Lisäksi kampanjassa toteutetaan lähes 200 kirjailijavierailua, lukemisen ja kirjoittamisen työpajaa sekä muita tempauksia. Kouluja haastetaan lukemaan kirjoja ääneen aamunavauksissa tai luokissa, haastamaan muita kouluja, vanhempiaan tai lähiseudun yrityksiä mukaan Lukuliikkeeseen.  Tavoitteena on, että lukuvuoden päättyessä Suomen kouluissa ei olisi yhtään lasta, joka ei olisi kouluvuoden aikana lukenut tai kuullut ääneen luettuna kokonaista kirjaa.

Lukuliikettä käynnistäviä tahoja ovat mm. Lukukeskus, Äidinkielen opettajain liitto, Sanataideopetuksen seura, Lastenkirjainstituutti, Suomen kirjastoseura, Kirjastokaista, Suomen Kulttuurirahasto ja Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla -hanke. Lukuliikettä tukevat opetustoimen ja varhaiskasvatuksen täydennyskoulutushankkeet Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

www.lukuliikekoulussa.fi

 

Magdalena Hai ja Roope Lipasti, kuvat: Tara Jaakkola