Mitä Suomi tulevaisuudessa lukee?

Lukukeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari
Tulevaisuuden lukija 30.8.2012
Helsinki

Mitä Suomi tulevaisuudessa lukee?

Lukemista edistävä Lukukeskus suuntaa 40-vuotisjuhlaseminaarissaan katseen tulevaisuuteen kysymällä: millainen on lukemisen tulevaisuus? Mitä nuoret lukevat? Kaunokirjallisuudella on todettu olevan vahvin yhteys lukutaitoon, sillä pitkät, keskittymistä vaativat kokonaisuudet kehittävät kykyjä eniten. Luova lukeminen myös harjaannuttaa tulkitsemaan kulttuurimme hiljaista tietoa ja eläytymään toisen ihmisen asemaan.

Suomen vahvuuksia lukutaitoa mittaavissa PISA-testeissä on ollut laadukas koulutusjärjestelmä ja koulutetut opettajat. Jo alkeisopetuksessa tuetaan eniten lukemisongelmista kärsiviä. Lukemiskulttuuri on kuitenkin muuttunut rajusti – lukemiseen käytetty aika laskenut ja sitoutuneisuus vähentynyt. Tämä tulee vääjäämättä muuttamaan myös kirjallisuuden aseman kulttuurissamme. Voidaan siis hyvin kysyä: kuka lukee kirjoja tulevaisuudessa? Onko vastuu lukemaan innostamisesta ja lukutaidosta vain opettajilla? Miten yhteiskunta vastaa haasteeseen muuttaa nuorten suhtautumista kirjallisuuteen ja lukuharrastukseen?

Lukemisen muutoksista puhuu lukutaidon PISA-tuloksia tutkinut yliopistonlehtori Sari Sulkunen, joka on työskennellyt yli vuosikymmenen ajan kansainvälisissä lukutaidon arviointiryhmissä. Viimeksi Sulkunen on toiminut Euroopan Komission asettamassa lukutaidon työryhmässä ”High level group of experts”, joka julkistaa toimenpideraporttinsa syyskuussa.

Lukemisen tulevaisuutta ruotivat myös Taustapeilin Pyöreän pöydän jäsenet, toimittaja Kaarina Hazard, toimittaja Pekka Seppänen sekä muusikko Maija Vilkkumaa puheenjohtaja Pauli Aalto-Setälän johdolla. Odotettavissa on verevä sananvaihto, joka nauhoitetaan ja lähetetään Radio Suomessa 3.11.2012.

Seminaarin avaavat Lukukeskuksen puheenjohtaja, kirjailija Timo Parvela sekä ministeri Paavo Arhinmäen valtiosihteeri Jarmo Lindén.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Anu Laitila
anu.laitila(at)lukukeskus.fi
040 564 7194