Miten innostaa nuoria lukemaan ja parantaa lukutaitoa?

KUTSU Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumiin 1. – 2.8.2012, Helsinki

Helsingin Paasitornissa järjestettävä tilaisuus kokoaa lähes 250 opettajaa ideoimaan, miten edistää nuorten ja lasten lukumotivaatiota ja sitä kautta estää nuorten lukutaidon tason alkanut heikentyminen. Tilaisuudessa esitellään ensi kertaa Ylioppilaskokeen äidinkielen kokeen kehittämissuuntaa.
Vapaa-ajan monipuolisella ja omaehtoisella lukemisella on PISA – tutkimuksissa todettu olevan suora positiivinen yhteys lukutaitoon. Vuosittain pidettävän tilaisuuden järjestävät Opetushallitus yhdessä Äidinkielen opettajien liiton sekä Lukukeskuksen kanssa. Foorumin lukemiseen painottuva ohjelma on osa Lukukeskuksen toiminnan 40-vuotisjuhlavuotta. Nuorten lukuintoa ja – taitoa vahvistetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön uuden, syksyllä käynnistettävän Lukuinto – ohjelman kautta.

Keskiviikko 1.8.2012 – teemana lukemaan innostaminen
Lukeminen ja kirjoittaminen ovat esillä monesta näkökulmasta. Opettajia innostamassa on ennätysmäärä kirjailijoita: Henriikka Tavi, Rosa Liksom, Siri Kolu, Reetta Niemelä, Terhi Rannela, Vilja-Tuulia Huotarinen. Kirjallisuutta tarkastellaan alkaen nykyrunon suuntauksista aina ammattiopintoja palvelevaan kaunokirjallisuuteen. Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Anu Laitila esittelee lukemisen edistämistä eri Euroopan maissa. Myös lukudiplomi – metodia tehdään tutuksi. Pedagogisissa työpajoissa opettajat perehtyvät konkreettisesti lukemista motivoiviin ja kirjoittamisen opetusta monipuolistaviin työtapoihin.

Torstai 2.8.2012 – teemana kirjallisuus – yleissivistyksen kivijalka
Suomentaja Kersti Juva kertoo kirjojen merkityksestä elämässään. Opettajia perehdytetään mm. suomalaisen kirjallisuuden kriittisiin editioihin ja niiden hyödyntämiseen opetuksessa. Opettajille esitellään myös Suomen Kustannusyhdistyksen ja Sanomalehtien Liiton nuorten lukemista edistävää kampanjaa Luetko sinä? Lukemiseen innostaminen jatkuu työpajoissa. Ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen jaoksen puheenjohtaja, opetusneuvos Pirjo Sinko ja Äidinkielen Opettajain liiton puheenjohtaja, lehtori Minna Harmanen esittelevät hallitusohjelman edellyttämää äidinkielen kokeen kehittämissuuntaa sekä keväällä 2013 voimaan tulevia uusia äidinkielen ohjeita.

Foorumin tarkempi ohjelma

Lämpimästi tervetuloa paikalle!

Vastaamme tiedotusvälineiden kysymyksiin ja haastattelutoiveisiin mielellämme puhelimitse sekä ennen konferenssia että sen aikana.

Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Pirjo Sinko, p. 029 533 1203 (etunimi.sukunimi@oph.fi)
Koulutussuunnittelija Jari Kiriloff, p. 029 533 1357 (etunimi.sukunimi@oph.fi)

Äidinkielen opettajien liitossa:
Puheenjohtaja, lehtori Minna Harmanen, p. 0400 774 371, (etunimi.sukunimi@edu.hel.fi)
Toiminnanjohtaja Anne Helttunen, p. 0400 876548, (etunimi.sukunimi@aidinkielenopettajainlitto.fi)