Muiden julkaisemaa lukutaitotietoa

PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.
Pisa 2015 ensituloksia
Pisa 2015 tiivistelmä

Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus PIRLS

Opetusministeriön selvitys PISA 2012 -tutkimustuloksista
PISA 2012 ensituloksia
Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 -tutkimustuloksia

OECD:n kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC
PIAAC-tutkimuksessa kartoitetaan aikuisten lukutaitoa, numeerisia taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja tietoteknisessä ympäristössä