Myytti lukukansasta?

Onko lukuintomme vain myytti?

Suomalaiset kirjallisuusalan järjestöt ovat käynnistäneet Myytti lukukansasta? -kampanjan, jonka tarkoituksena on vahvistaa lukemisen sekä kirjallisuuden ja sen tekijöiden asemaa Suomessa. Kirjallisuus on keskeinen osa kansallista identiteettiämme, ja ajatus suomalaisista lukukansasta elää vahvana. Vapaa-ajan lukeminen on kuitenkin vähentynyt, nuorten lukutaito laskenut ja tekijöiden on yhä vaikeampaa ansaita edes osa toimeentulostaan harjoittamalla ammattiaan.

Lukutaito ja vahva äidinkielen osaaminen luovat perustan yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille. Kaunokirjallisuuden lukemisen yhteys lukutaitoon on kaikkein vahvin, mutta myös tietokirjallisuuden tai sarjakuvien päivittäinen lukeminen kehittää lukutaitoa. Kynnyksen lukemiseen tulisi olla niin matala, että heikkokin lukija voi kokea onnistumisen tunteita. Kouluilla tulee olla mahdollisuus edistää lasten lukemista muun muassa kirjailijavierailuiden muodossa. Esimerkiksi Ruotsissa valtion tuki kouluvierailujen välittämiseen on nelinkertainen ja Norjassa 13-kertainen Suomeen verrattuna.

Myös kirjastolaitoksella on tärkeä rooli lukemisen edistämisessä. Suomalaiset lainaavat kirjoja moninkertaisesti muihin eurooppalaisiin verrattuna, ja maamme kirjastoverkosto on kattavuudessaan ainutlaatuinen. Kirjastoissa monimuotoinen, suomalainen kirjallisuus on tasa-arvoisesti kaikkien kansalaisten saatavilla. Kirjasto on peruspalvelu, jonka säilyminen kansalaisten lähellä tulee turvata erityisesti kuntauudistusta suunniteltaessa.

Kirjallisuutta ylistetään usein juhlapuheissa kansallisen kulttuurin rakentajana sekä kielen rikastuttajana. Kirjallisuuden tekijän työstään saama tulo on kuitenkin hyvin pieni. Lainauskorvausmäärärahat ovat Suomessa vain murto-osa muiden Pohjoismaiden tasosta, kirjastoapurahat ovat samalla tasolla kuin 1990-luvun lama-aikaan. Tekijät ovat usein sosiaaliturvan väliinputoajia. Kulttuuripolitiikan tulisi taata myös kirjallisuuden tekijöille asianmukainen korvaus heidän tekemästään työstä.

Lisätietoja:

Ilmi Villacís, toiminnanjohtaja, Lukukeskus, p. 040 8305936
Jukka Relander, puheenjohtaja, Suomen Kirjastoseura ry, p. 050 321 5632
Anne Salomaa, toiminnanjohtaja, Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto, p. 050 366 6110
Minna Sirnö, toiminnanjohtaja, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry, p. 040 181 9117

Kampanjassa mukana myös: Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen tietokirjailijat ry, Finlands svenska författareförening rf sekä Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry