Neuvoloihin saatava tietoa lukemisen tärkeydestä

Eduskunta haluaa vanhempien saavan aiempaa enemmän tietoa lukemisen merkityksestä. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta osoittaa valtion vuoden 2018 talousarviossa tuen Lukukeskuksen Lue lapselle -hankkeeseen, jossa vanhemmille jaetaan neuvoloiden kautta tietoa lukemisen tärkeydestä. Tavoitteena on, että lukemaan innostaminen ja siihen liittyvä tieto saavuttaa kaikki Suomen perheet.

 Jotta Suomi säilyy lukutaidon ykkösmaana, lukemiseen kannustavan tiedon ja vinkkien tulisi tavoittaa vanhemmat jo varhaisessa vaiheessa. Lukukeskus on tuottanut Lue lapselle -materiaalipaketin lapselle lukemisen tärkeydestä perheille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten työn tueksi.

Vuoden 2017 aikana lukupakettia on jaettu kymmenessä pilottikunnassa yhdelle kokonaiselle ikäluokalle. Yhteensä Lue lapselle -hanke tavoitti tänä vuonna yli 10 000 suomalaisperhettä. Saadun palautteen mukaan kasvatusammattilaiset ovat kokeneet materiaalin tärkeäksi tueksi, kun lukemisesta ja sen vaikutuksesta puhutaan esimerkiksi vanhemmille.

Lue lapselle -hanketta vastaava Bookstart-ohjelma toimii yli 20 Euroopan maassa ja sillä on saatu aikaan näkyviä tuloksia. Ison-Britannian selvityksen mukaan valtion hankkeeseen sijoittama yksi punta tulee yhteiskunnalle sosiaalisena lisäarvona takaisin 25-kertaisena. Ruotsin valtio on pilotoinut Bookstart-hanketta kolme vuotta ja käynnisti ohjelman tänä vuonna osoittaen sille 8,7 miljoonan kruunun tuen.

Lukutaito luodaan varhaislapsuudessa

Suomalaisten lasten, nuorten ja aikuisten lukutaito on kansainvälisesti verraten korkeatasoista, mutta lukuinto on laskemassa. Uuden PIRLS-tutkimuksen mukaan lapsen lukutaitoa ja motivaatiota selittävät eniten hänen kotitaustansa ja vanhempien lukemiseen liittyvät tavat ja asenteet.

Lapsen lukutaidon ja kielellisen kehityksen kannalta olennaista on monipuolinen ja säännöllinen lukemisen ja lukutaidon tukeminen. Vanhempien merkitys lukutaidolle on ratkaisevin ennen kuin lapsi itse osaa lukea: jo muutaman viikon ikäiselle vauvalle voi lorutella ja laulaa unilauluja.

Lapsuudessa omaksutut lukemisen tavat ja aktiivisuus vaikuttavat merkittävästi tuleviin lukutottumuksiin – lukevasta lapsesta kasvaa lukeva aikuinen. Kotona olevien kirjojen määrällä ja päivittäisillä lukuhetkillä on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen elämään. Tärkeää olisi, että lukeminen ei olisi suoritus, vaan luonteva osa perheiden arkea.

Parhaimpia paikkoja tiedon välittämiseksi ovat neuvolat, jotka saavuttavat lähes koko ikäluokan vanhemmat. Lukukeskuksen tavoitteena on, että materiaalit vakiintuvat osaksi neuvolatarkastuksia ja tavoittavat näin tasa-arvoisesti kaikki Suomen perheet.

Lue lapselle -materiaalit

Lue lapselle -hankkeen pilotti koostuu nettipalvelusta, faktapaketista ja Lukumitasta. Suomen- ja ruotsinkielisessä Lukumitassa on tietoa eri-ikäisten lasten lukemisesta, originaalikuvitus sekä Hannele Huovin ja Annika Sandelinin runo. Varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu ladattava faktaesite löytyy suomen lisäksi seitsemällä yleisellä maahanmuuttajakielellä. Perheille ja ammattilaisille suunnatut nettisivut sisältävät mm. kirjavinkkejä ja lorupankin. Tavoitteena on, että paketissa olisi tulevaisuudessa myös kirjoja.

Lue lisää ja tutustu materiaaleihin: www.luelapselle.fi