Ordets makt

God läskunnighet behövs i all yrken, och speciellt pojkars läskunnighet har en avgörande betydelse för den mansdominerade teknologiska branschens framtid. UPM:s och Läscentrums samarbetsprojekt inspirerar tusentals yrkesskolstuderanden att läsa.

Ordets makt, som finansieras av UPM och förverkligas av Läscentrum ska inspirera studeranden att läsa och förbättra sin läskunnighet. Samtidigt utarbetar vi verksamhetsmodeller, som kan användas senare för att förbättra studerandenas läskunnighet och läsförståelse. Läscentrum vill väcka diskussion med hjälp av projektet och öka medvetenheten om vikten av att arbeta med och utveckla yrkesskolstuderandenas läskompetens.  – Läscentrum har ett brett, landsomfattande nätverk och lång erfarenhet av att ordna författarbesök och verkstäder. Författarbesök och speciellt verkstäder som är inriktade på praktiska övningar har visat sig vara ett bra och effektivt sätt att få barn och unga att intressera sig för läsning. UPM:s stöd är avgörande och vi är verkligen glada över det här samarbetet, säger Ilmi Villacís på Läscentrum. – I dagens arbetsliv ska man hela tiden lära sig nya saker. Det är nya verksamhetsmodeller, apparatur och uppdaterade standarder. Om man har lässvårigheter är det svårt att utveckla sin yrkesskicklighet. Med ordets makt stöder UPM de ungdomar som studerar vid yrkesskolor, så att de kan utveckla sin textkompetens.

– Läscentrum som verkar i hela landet har goda förutsättningar att ta sig an utmaningen, konstaterar Pirkko Harrela på UPM. Projektet inleds hösten 2016.

 

 

VerksamhetLäs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets läskunnighet och skolframgång. Grunden för läskunnigheten och läskulturen läggs under småbarnsåren. Hemmet har stor betydelse för barnets läsvanor: Finns det böcker i hemmet, värdesätter man läsning och ingår besök på bibliotek i familjens vardag? Läs mer


Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora Läsäventyret

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens Finland. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela jubileumsåret. Läs mer