Sanat haltuun -hanke tukee ammattikoulujen äidinkielen opetusta

Sanat haltuun -hankeessa toteutetaan 100 maksutonta työpajaa toisen asteen äidinkielen opetuksen tueksi. Lukutaitoa lähestytään käytännönläheisesti ja nuorten omat kiinnostuksen kohteet huomioiden. Työpajan aiheena voi olla esimerkiksi rap-musiikki, pelit tai mediakritiikki.

Lukukeskus järjestää UPM:n tuella toiminnallisia lukutaitotyöpajoja ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan.

Lukutaito ei ole itsestäänselvyys

Tutkimusten mukaan joka kymmenennellä nuorella on heikko lukutaito. Vaarana on, että heikko lukutaito rajoittaa nuorten elämää ja vaikeuttaa menestymistä jatko-opinnoissa ja työelämässä. Sanat haltuun -hankkeella UPM haluaa tukea teknisten alojen ammattiin opiskelevien tekstitaitojen kehittämistä.

”Kannamme osaltamme huolta nuorten lukutaidosta ja haluamme lisätä tietoutta lukemisen ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä. Kuvat ja videot ovat tärkeä osa nuorten elämää, mutta työpaikalla on helpompaa, jos ymmärtää luettua sujuvasti ja pystyy myös kirjaamaan ajatuksiaan muille,” sanoo UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela.

Uutta tutkimustietoa lukutaidon tilasta

Lukukeskus kehittää hankkeen aikana toimintamalleja opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä. Sanat haltuun -hankkeen yhteistyökumppanina on Opetuksen ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Otus seuraa tiiviisti hankkeen etenemistä ja hankkeen edetessä julkaistaan uutta tutkimustietoa ammattikoulujen lukutaidon tilasta.

Sanat haltuun -hanke alkaa syksyllä 2016 ja jatkuu vuonna 2017. Työpajat sopivat osaksi ammatillisen opetuksen opetussuunnitelmaa. Lukutaitotyöpajojen suunnitteluun on osallistunut Lukukeskuksen lisäksi ammattikoulujen äidinkielen opettajia ja alan tutkijoita.

Sanat haltuun -työpajat innostavat ammattikoululaiset lukemaan ja parantamaan lukutaitoon. Työpajojen vetäjä Aleksis Salusjärvi (vas.) ja tähtivieras, Atomirotta yhtyeestä tuttu Mikko Sarjanen, lähestyvät lukutaitoa rap-musiikin näkökulmasta.

Lue lisää hankkeesta www.sanathaltuun.fi

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Lukukeskus
tiedottaja Emmi Jäkkö
050 563 8998
emmi.jakko@lukukeskus.fi