Sanat haltuun -työpajojen opettajan opas julkaistu

Sanat haltuun -lukutaitotyöpajojen opettajan opas on julkaistu. Lähes 70 työpajassa eri ammattikouluissa ympäri Suomen hyödynnetty metodi julkaistaan nyt kaikkien halukkaiden käyttöön. Sanat haltuun -työpajat osoittavat lukutaidon merkityksen käytännössä. Opiskelijoille annetaan työkaluja lukutaidon soveltamiseen eri elämänalueilla. Työpajojen teemat nousevat nuorten omasta maailmasta ja sisällöt on suunniteltu yhteistyössä ammattikoulujen äidinkielenopettajien kanssa.

Sanat haltuun opettajan opas on valmis rap-työpaja. Opettajan opas etenee tehtävä kerrallaan ja on hyödynnettävissä sellaisenaan. Tutustu työpajaan

100 lukutaitotyöpajaa ammattikouluihin

Sanat haltuun -hanke tukee toisen asteen äidinkielen opetusta. Sujuvaa lukutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä. UPM:n tukeman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla UPM haluaa Lukukeskuksen kanssa kehittää toimintamalleja opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös hankkeen avulla herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.
Sanat haltuun –hanke alkoi syksyllä 2016 ja jatkuu vuonna 2017. Hankkeen aikana Lukukeskus järjestää 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Lukutaitotyöpajojen suunnitteluun osallistuu Lukukeskuksen lisäksi ammattikoulujen äidinkielen opettajia, kirjailijoita ja alan tutkijoita.

Tutustu hankkeeseen tai tilaa työpaja ammattikouluun