Etusivu >

Sanat haltuun tukee nuorten lukutaitoa

Sanat haltuun tukee nuorten lukutaitoa rap-työpajoissa

Sanat haltuun -pajat opettavat lukutaitoa tarkastelemalla rap-lyriikoita. Sanat haltuun -työpajoja järjestetään yläkoulun perusopetuksessa, erityisopetuksessa ja vankiloissa.

Sanat haltuun -hanke tukee nuorten lukutaitoa ja lukemista rap-lyriikkaan keskittyvillä työpajoilla. Sanat haltuun -työpajat osoittavat lukutaidon merkityksen käytännössä. Opiskelijoille annetaan työkaluja lukutaidon soveltamiseen eri elämänalueilla.  Työpajat sopivat osaksi äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Vuosina 2021-22 hanke jatkuu Opetushallituksen koordinoiman Lukuliikkeen myöntämällä valtionavustuksen rahoituksella. Toteutamme 60 työpajaa yläkoulussa, erityisopetuksessa ja vankiloissa, ja kokoamme pajojen pohjalta opettajan oppaan rap-lyriikan yhdistämisestä äidinkielen opetukseen. Opettajan opas julkaistaan elokuussa 2022.

Työpajojen ohjaajina toimivat kokeneet ammattilaiset, jo 5000 heikosti lukevaa nuorta opettaneet tekstitaitojen opettaja Aleksis Salusjärvi ja rap-artisti Mikko Sarjanen. Heidän tukenaan opetusmetodia kehittää lasten ja nuorten puheterapeutti ja ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Markkanen. Työpajoja toteutetaan osana perusasteen äidinkielenopetusta sekä yhteistyössä rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Vankiloissa toteutettavat Sanat haltuun -pajat ovat jo käytännössä osoittautuneet menestyksekkääksi metodiksi löytää yhteys nuoreen. Myös yhteys nuorisorikollisuuden ja heikon lukutaidon välillä on tunnistettu.

Lisätietoja hankkeesta: kehittämis- ja viestintäpäällikkö Emmi Jäkkö, puh. 050 563 8998, emmi.jakko@lukukeskus.fi

Sanat haltuun -pajoja yläkouluun, toiselle asteelle ja nuorisotyöhön

Sanat haltuun -työpajoja voit tilata Lukukeskuksen kirjailijavierailupalvelusta.

 

 

Sanat haltuun käynnistyi ammattikouluhankkeena vuonna 2018

Sanat haltuun tekee lukutaitoa tukevaa työtä yhdessä heikosti lukevien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja perusasteen äidinkielen opettajien ja erityisopetuksen ammattilaisten kanssa. Opetuksen välineenä käytetään rap-lyriikkaa ja muuta nuorten ennestään tuntemaa ja itselleen samaistuttavaa tekstiaineistoa. Sanat haltuun käynnistyi vuonna 2018 UPM:n tuella. Hankkeen aikana Lukukeskus järjesti 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa teknisten alojen opiskelijoille ammattikouluissa ympäri Suomen.

Tutustu 2018 toteutetun Sanat haltuun -hankkeen loppuraporttiin.

Lue lisää www.sanathaltuun.fi