Sivistysvaliokunta esittää korotusta Lukukeskuksen yleisavustukseen

Eduskunnan sivistysvaliokunta ottaa 19.10.2012 julkaistussa lausunnossaan kantaa lukemisen ja lukutaidon edistämiseen. Lausunnossa todetaan mm. “Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä lasten ja nuorten lukutaidon ja lukuinnon edistämistä osana kaikkien lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Lasten ja nuorten nykyistä myönteisempi suhtautuminen kirjallisuuteen ja lukemiseen edellyttää, että kaikki kasvatuksesta vastaavat tahot, niin vanhemmat kuin opettajat ja kerhoissa ja järjestökentällä toimivat aikuiset sisäistävät lukemisen tärkeyden lapsille ja nuorille ja edistävät sitä toiminnassaan. Esimerkiksi pienten lasten vanhempia tulisi valistaa, että yhteiset lukuhetket paitsi edistävät kielen kehitystä myös tukevat lapsen emotionaalista kasvua. Sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että työ lukutaidon ja lukemisharrastuksen edistämiseksi turvataan, että Lukukeskuksen yleisavustusta korotetaan 30 000 eurolla ja että lukemisen edistämiseen tulisi osoittaa muista eritelty määräraha kuten momentin selvitysosassa on muille taiteenaloille.”
Lue Lukukeskuksen lausunto sivistysvaliokunnalle.

Lukukeskus oli valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kuultavana 9.11.2012. Valtiovarainvaliokunta antaa mietintönsä joulukuussa 2012.
Lue Lukukeskuksen lausunto sivistys- ja tiedejaostolle lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon turvaamisesta.