Suomalaisen lukutaitoverkoston avausseminaari 5.11.2014

elinet.jpegLukukeskus, Jyväskylän yliopisto ja Finnish Reading Association ovat jäseninä laajassa EU:n rahoittamassa lukutaitoverkostohankkeessa (ELINET). Sen tavoitteena on kehittää ja jakaa lukutaitoa edistäviä käytänteitä Euroopassa.

5.11. järjestetyssä seminaarissa esiteltiin ELINET-hanketta ja kuultiin Euroopan lukutaitotilanteesta sekä eri toimijoiden lukutaitotyöstä. Osana kansainvälistä toimintaa luodaan oma Suomi-verkosto, jonka tavoitteita ja toimintatapoja kartoitettiin ensimmäisessä tapaamisessa. Läsnä oli n. 50 keskeisten lukutaitotoimijoiden edustajaa.

Seminaarin esitykset löytyvät alla olevasta ohjelmasta kutakin puheenvuoroa klikkaamalla.

OHJELMA

9.30–10.00 Kahvi- ja hedelmätarjoilu
10.00–10.10 Avaus: Yhteiset päämäärät, yhteinen työ / Toiminnanjohtaja Anu Laitila
10.10–10.20 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran esittäytyminen / Pääsihteeri Tuomas M.S. Lehtonen
10.20–10.50 Eurooppalainen lukutaitoverkosto ELINET / Yliopistonlehtori, tutkija Sari Sulkunen
10.50–11.35 Main literacy challenges in Europe from British perspective / Emeritus Professor of Education Greg Brooks
11.35–11.50 Monimuotoinen Lukukeskus / Anu Laitila
11.50–13.00 Lounas ja kahvi
13.00–13.25 Laajennetaan lukutaitoa / Helsingin kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto
13.25–13.40 Den finlandssvenska läsambassadören presenterar sig Modersmålsläraren / barn-boksförfattaren Katarina von Numers-Ekman
13.40–13.55 Aina tarvitaan tarina / Kustantaja Saara Tiuraniemi
13.55–14.10 FinRA ja 2020 / Speciallärare, Fil.dr Ann-Sofie Selin
14.10–14.40 Matkalla monilukutaitoon / Opetusneuvokset Leena Nissilä, Minna Harmanen ja Pirjo Immonen-Oikkonen
14.40–15.15 Seuraavat vaiheet – loppukeskustelu / Sari Sulkunen ja Anu Laitila

Seminaarin järjestämistä tukee ELINET