Tutkimushanke: Suomen uusi lukutaito

Suomen uusi lukutaito -hanke tutki lasten sähköistä lukemista

Tutustu tutkimusraporttiin

Suomen uusi lukutaito on OKM:n rahoittama pilottihanke, jossa testattiin miten sähköinen lukeminen vaikuttaa 4-luokkalaisten lukuintoon. Hankkeessa selvitettiin muun muassa lisääntyykö tabletteja käyttävien oppilaiden lukuinto merkittävästi suhteessa verrokkiluokkiin, jotka lukevat fyysisiä kirjoja. Lisääkö e-kirjojen lukeminen muuta lukemista ylipäätään? Miten tekstin ymmärtämisen kyvyt kehittyvät, mitä tunteita luettu herättää sekä miten lukukokemusta jaetaan.

Hankkeessa testattiin rinnakkaisia koululuokkia kolmella paikkakunnalla: Rovaniemellä, Helsingissä ja Kontiolahdella. Jokaisessa koulussa yhdelle luokalle jaettiin tabletit, joissa on sähkökirjat ja toiselle luokalle fyysiset kirjat. Lukemisen tueksi oli luotu vuorovaikutusta helpottavat välineet. Lasten reaktioita tutkittiin etukäteen valmisteltujen kyselyjen avulla ja lapsille varta vasten suunnitellun leikinomaisen tunnetarravihon ja sähköisten kanavien (esim. blogi ja YouTube) avulla. Tulevaisuudessa olisi tarkoitus vihon sijasta luoda sovellus, joka mahdollistaisi lukukokemuksen jakamisen muiden oppilaiden kanssa. Koko hanketta tukemaan on luotu sivusta www.lukukami.fi joka on portti sähköisiin kirjoihin ja joka kertoo tarkemmin koko hankkeesta. Hankkeessa on ollut mukana WSOY/Tammi, josta olemme saaneet ilmaiseksi oikeudet käyttää sähkökirjoja ja paperikirjoja. Lukukami -sivuilta löytyy ohjeita opettajille, linkkejä luettaviin kirjoihin sekä blogi, jossa on kannustavia ja inspiroivia tehtäviä. Oppilailla on mahdollisuus tuottaa sivuille omat kirja-arviot joko kirjoittamalla, piirtämällä tai videoimalla. Molemmille ryhmille (pilotti ja verrokki)  on jaettu lukuvihkot tunnemerkintöjä varten sekä eri tunteita kuvaavat tarrapaketit.

Satavuotiaan Suomen uusi lukutaito hanke on syntynyt digitaalisen murroksen, lukutaitotulosten heikentymisen (Pisa) sekä kirjamarkkinoiden laskevan käyrän tuloksena. Yhteiskunnan digitalisoituminen vaikuttaa kaiken muun ohella myös lukemiseen. Sataprosenttinen lukutaito ei ole Suomessa enää itsestäänselvyys: yhä useammat lapset eivät enää hallitse kielen vivahteita.