Fem fakta om barns och ungdomars läsning

Hur motiverar man barn och ungdom att läsa? Information och tips.