Toiminnanjohtajan terveiset

Vuoden 2017 aloitimme suurin odotuksin, koska kaksi isoa hanketta oli alkamassa: Suomi 100 Suuri lukuseikkailu ja Sanat haltuun -työpajahanke. Lisäksi kaksi vuotta aikaisemmin käynnistetty Lue lapselle oli murroskohdassa: se oli joko laitettava pakettiin tai nostettava uudelle tasolle. Päädyimme jälkimmäiseen. Edessä oli suuria mahdollisuuksia mutta myös valtavasti vastuuta ja työtä.

Suuri lukuseikkailu järjestettiin yhteistyössä Lastenkirjainstituutin kanssa ja perustui laajaan valtakunnalliseen yhteistyöhön koulujen, kirjastojen, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Vuoden aikana yhteistyökumppaneita sekä mukana olevia kouluja ja kirjastoja kertyi yhteensä lähes 1000 ja tapahtumia yli 100. Hankkeen loppumetreillä tuntui jo aika hyvältä. Olimme saaneet paljon myönteistä palautetta, mediahuomiota ja kehittäneet uusia toimintatapoja tulevaisuutta varten. Tavoitteiden mukaisesti lasten oma ääni tuli kuuluviin ja alan yhteistyöverkostot vahvistuivat.

Sanat haltuun oli Lukukeskukselle monella tavalla uusi avaus. Ammattikoulujen opiskelijat olivat uudenlainen kohderyhmä ja hankkeen mahdollistanut yritysyhteistyö uusi toimintakonsepti. Tavoitteena oli saada ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijat innostumaan lukemisesta, teksteistä ja ymmärtämään lukutaidon merkityksen elämässään. Hanke tavoitti 2500 nuorta ja sai seurannan perusteella monen kohdalla aikaan jonkinlaisen muutoksen suhteessa omaan lukemiseen. Onnistumisessa keskeistä oli lukutaitotyöpajojen vetäjien Aleksis Salusjärven ja Mikko Sarjasen innostunut panos. Sanat haltuun oli hankkeen rahoittajan UPM:n virallinen Suomi100 -hanke.

Lue lapselle -hanketta jatkettiin kunnianhimoisin tavoittein. Kahden vuoden aikana luodut materiaalit, nettipalvelu ja tietotaito päätettiin saattaa koko ikäryhmän käyttöön vuonna 2018. Tätä varten tavoittelimme laajaa medianäkyvyyttä ja lisäsimme viestintää päättäjille.  Tavoitteena oli vakuuttaa päättäjät, media ja yhteistyökumppanit siitä, että varhainen kielellinen vuorovaikutus on sen verran merkittävä keino lukemisen ja lukutaiton kannalta, että sitä kannattaa jakaa neuvoloissa vitamiiniohjeiden tapaan. Vuoden lopussa saimmekin loistavia uutisia. Eduskunta esitti vuoden 2018 valtion talousarvioon Lue lapselle -pilotin laajentamiseksi kaikkiin neuvoloihin merkittävän summan.

Vuonna 2017 lukemisesta ja lukutaidosta puhuttiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta -kooste innosti lehtiä ympäri Suomea kirjoittamaan aiheesta. Varsinkin lapselle lukeminen ja varhainen kielellinen vuorovaikutus olivat vahvasti esillä mediassa. Median kiinnostusta lisäsivät edellisen vuoden PISA-tulokset ja huoli poikien lukutaidosta. Aihe pääsi jopa iltapäivälehtien lööppeihin.

Osittain huolestuttavien tutkimustulosten, lisääntyneen mediahuomion ja ihmisten arkisten havaintojen herättämänä syntyi monta uutta avausta suomalaisten lukuinnon lisäämiseksi ja lukutaidon parantamiseksi. Näistä yksi merkittävimpiä on opetus- ja kulttuuriministeriön perustama asiantuntijoista koostuva Kansallinen lukutaitofoorumi. Lukukeskus on aktiivisesti mukana Foorumin työssä ja tuloksia nähdään toivon mukaan jo ensi vuonna.

Huolipuheesta huolimatta on syytä muistaa, että Suomi on maailman lukutaitoisimpia maita. Kirjastot, koulut, varhaiskasvattajat sekä kirjallisuuden ja kirjoittamisen ammattilaiset tekevät jatkuvasti arvokasta työtä lukemisen ja lukutaidon ylläpitämiseksi. Kirjailijavierailut ovat innostava tapa sytyttää lapsissa ja nuorissa lukukipinä. Lukukeskuksessa iloitaankin, että kirjailijavierailujen määrä nousi vuonna 2017 lähes 20 %.  Ruotsinkielinen En författare till varje skola vei kirjailijoita syrjäseutujen kouluihin ja saamelaiskirjailijoiden kiertue toi saamelaiskulttuurin näkyviin Turussa, Tampereella ja Helsingissä.

Lukeva kansa tarvitsee korkeatasoista kirjallisuutta. Julkaisumme Kiiltomato.net sekä Lukufiilis tuovat esille Suomessa julkaistun aikuisten ja nuorten kirjallisuuden monimuotoisuutta.

Kaiken kaikkiaan vuosi oli Lukukeskuksen tavoitteiden kannalta onnistunut ja tuotti enemmän tulosta kuin osasimme toivoa. Tästä kaikesta olen kiitollinen meidän huikealle työporukallemme, Lukukeskuksen hallitukselle, yhteistyökumppaneille ja meitä tukeneille päättäjille ja rahoittajille. Meidän onnistumisemme ovat myös teidän onnistumisia!

– Toiminnanjohtaja Ilmi Villacís