Verksamhet

Läs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets läskunnighet och skolframgång. Grunden för läskunnigheten och läskulturen läggs under småbarnsåren. Hemmet har stor betydelse för barnets läsvanor: Finns det böcker i hemmet, värdesätter man läsning och ingår besök på bibliotek i familjens vardag? Läs mer


KULPS! - kulturstigar för stadens grundskolor

Lukukeskus-Läscentrum är med i Esbos projekt KULPS! Projektet består av olika motions- och kulturstigar för stadens grundskolor. KULPS! erbjuder upplevelser och möten som berör under hela skolåret. Eleverna får en möjlighet att träffa professionella från olika yrkesområden, i nya miljöer. Läs mer


Läsveckan firar läsning

Läsveckan är ett årligen återkommande evenemang som Läscentrum ordnar. Bibliotek och skolor runtom i Finland firar läsning med olika jippon och evenemang, författarbesök och förlängd öppethållningstid. Under Läsveckan erbjuder Läscentrum bland annat gratis material, fakta om läsning och uppmuntrar till olika program. Läs på Läsveckans webbplats Läs mer


En författare till varje skola

En författare till varje skola är ett projekt som har som mål att trygga och stöda barns och ungdomars läsintresse på ett jämlikt sätt. En författare till varje skola utmanar kommunerna att delta med en självriskdel på 1 euro/elev till författarturnéer. Läs mer


Läscentrums publikationer


Lukufiilis

Lukufiilis är ett litterärt forum för ungdomar, gjort av dem själva. Lukufiilis har flyttat till webben. Vi bjuder in alla 13_18-åringar att medverka i recensionsforumet, på både svenska och finska. Varje månad har sitt tema. Du får gärna skicka in en recension eller en längre artikel till oss. Läs mer


Lysmasken

Lysmasken är Läscentrums tidning för litteraturkritik. Den spanar in ny och äldre litteratur som kan lysa upp ditt liv. Lysmasken publicerar ca tre recensioner per vecka, en på svenska. Varje månad publiceras en ledare, som översätts till det andra inhemska språket. Läs mer


Avslutade projekt


Ordets makt

God läskunnighet behövs i all yrken, och speciellt pojkars läskunnighet har en avgörande betydelse för den mansdominerade teknologiska branschens framtid. UPM:s och Läscentrums samarbetsprojekt inspirerar tusentals yrkesskolstuderanden att läsa. Läs mer


Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora Läsäventyret

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens Finland. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela jubileumsåret. Läs mer


Finlands nya läskunnighet undersöker barns digitala läsning

Finlands nya läskunnighet är Undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt. Projektet undersöker hur digital läsning påverkar fjärdeklassisters läsmotivation. I undersökningen tar man reda på om läsmotivationen är större bland fjärdeklassister som läser e-böcker på platta, jämfört med elever som läser skönlitteratur i bokform. Läs mer